top of page
1f2a0068-enhanced-nr (1).JPG

VEILEDNING TIL PÅMELDING (ALDER OG NIVÅ)

Alle skal få tilpasset undervisning og målet vårt er å utvikle elevene på best mulig måte. Alle våre dansekurs passer like godt for gutter som for jenter. Her hos oss er det plass til DEG, gutter og jenter, om du er helt fersk eller drømmer om dans som levevei! Vi har mange ulike “pakker”, løsninger og dansestiler du kan velge mellom. 

Veiledning til påmelding: Classes
1f2a8162-enhanced-nr.jpg

4 ÅR –  4.KLASSE (FØLGER ALDER)

Kurset Minidans er skreddersydd for 4-5 åringer, hvor det legges et danserisk grunnlag. Gjennom danselek og danseøvelser øver barna opp kroppsbevissthet, koordinasjon, kreativitet og musikalitet. Det viktigste er danseglede, utfoldelse, trivsel og mestring! Kurset finnes både på Rotnes og på Ulverud-avdelingen.

1.-2.klassinger får tilbud om dans etter skoletid/ i SFO-tid på sin skole. De vil hentes og bringes tilbake av dansepedagog eller personale (ulikt på skolene)
NB: Skal barnet hentes direkte hjem etter dansetimen - må barnet krysses UT av SFO (om de er der) før dere henter barnet fra dansetimen.
Dette tilbudet finnes ved disse barneskolene i Nittedal: Ulverud, Rotnes, Slattum og Sørli. I tillegg har vi jazzdans og ballett for 1.-2.klasse i studioet vårt.

Fra 3.klasse kan man velge mellom klassisk ballett, street og jazzdans, eller gå flere kurs.

1f2a0276-enhanced-nr.JPG

5.KLASSE – 6.KLASSE (FØLGER ALDER)

Vi har klassisk ballett, jazz, street (hip hop), hip hop gutta og Barnekompani for denne aldersgruppen. For å danse i Barnekompaniet må man minst ha danset ett år tidligere. Jazz: Må gå nivå 1 før nivå 2. Har man danset flere år kan det vurderes om det er mest hensiktsmessig å begynne rett på nivå 2. Du kan velge mellom hip hop, klassisk ballett, musikal, jazz og Barnekompani.

1f2a0191-enhanced-nr.JPG

UNGDOM: FRA 7.KLASSE OG OPPOVER

Ungdommer ( = UNG fra 7. klasse - 3 vgs)
Har du begynt i 7. klasse kan du begynne på våre ungdomspartier- kalt UNG (Eksempel Jazz ung 1-2)

Du kan ikke hoppe over et nivå, uten særskilt avtale. På UNG 2-3 er man ofte 2-4 år, før man flytter videre. (Jazz 4 er egen anbefaling)

Vi deler klassene i forskjellige nivåer fra 7.klasse. Selv om du har danset flere år kan det godt hende du kommer i klasse med både nybegynner og litt øvet elever. Pedagogen vil ta hensyn til dette i klassen og gi utfordring til begge nivåer. Det er aldersforskjell i gruppene fordi nivået og danseferdighetene kan være den samme om du er 13 år eller 16 år. Elever som har en raskere progresjon/utvikling, kan flyttes opp til høyere nivå, dersom pedagogen mener dette er hensiktsmessig. Husk at vi utvikler oss forskjellig, og dermed kan det skje at for eksempel venner som har danset sammen ender opp i forskjellige partier. Pedagogene som underviser vil plassere elevene i grupper på det nivået de mener er aller best for den enkelte elevs utvikling. Vi mener at mestring gir danseglede.


Ungdom nivå 1-2: 
Noen elever er nybegynnere, andre har mer danseerfaring.
Anbefales som supplement til alle som går nivå ung 2-3 og ønsker å danse samme stil flere ganger i uken. 

Ungdom nivå 2-3: 
Har utviklet danseteknikken og forståelsen av dansefaget. Har danset mange år, og har vært gjennom grunnleggende teknikk. Her går du minimum 2 år før du kan avansere, men det er selvfølgelig også avhengig av kunnskap og mestring. 
Stiler på nivå ung 1-2 anbefales som supplement ved ønske eller behov.

Ungdom nivå 3-4 og nivå 4: 
Har god, grunnleggende danseteknikk og har danset flere klasser per uke over flere år. Dette nivået kan man ikke melde seg på uten anbefaling fra Danseverket. Fra dette nivået kan du prøve deg på audition til Danseverket Dansekompani. Stiler på nivå ung 2-3 anbefales som supplement ved ønske eller behov.

FORDYPNINGSPROGRAM/KOMPANIER

Våre fordypningsprogram gir deg muligheten til å få mer erfaring med dans, bli inspirert, føle fremgang og møte nye venner. Tilbudet passer deg som ønsker ekstra utfordringer. Det gir et godt grunnlag for deg som vil søke deg videre til danselinjer ved videregående skoler.
Kompaniklassene har ekstra fokus på koreografier og uttrykk. Timene inneholder alt fra kreativt og skapende fokus til mer sjangerspesifikk teknikktrening. Pedagogene våre gir personlig veiledning og vi er opptatt av at den enkelte skal utvikle sine tekniske ferdigheter samt bli tryggere til å uttrykke seg gjennom dans. Du må regne med ekstra øvinger i forbindelse med forestillinger, oppvisninger og «stunts» eller «events» som for eksempel Dansens Dager, forestillinger på Flammen og andre visningsarenaer.

Vi har fordypningsprogram fra 5.klasse og oppover, i form av elevkompanier.


NYHETER:
Fra høsten 2022 har endret vi noe på strukturen for ungdom + laget et ekstra Kompani (Danseverkets Ungdomskompani), så det er viktig at dere leser nøye.​


Vi har nå 4 hovedkompanier for alle som ønsker det lille ekstra!
Barnekompaniet for 2012 - 2011 (5.- 6.klasse)

Juniorkompaniet for  2010 - 2009 (7.- 8.klasse)

Danseverkets Ungdomskompani (DvUk) er fra 2008 ( 9.klasse) og oppover


Danseverket Dansekompani fra 2007 (kan gjøres særskilte unntak) er en egen forening, og med audition

21f4b864a747a73afce60a6896e48be1.jpeg

BARNEKOMPANIET 5.-6.KLASSE

Passer for deg som ønsker å danse mye, lære å lage egne danser, være med på flere danseoppdrag og samarbeide som dansekompani. Samarbeid og et godt sosialt miljø er noe vi fokuserer på, også utenom dansetimene. Barnekompaniet har bl.a opptrådt på diverse skoler, Juniorklubben, på UKM, på Dansens dager,  Mosenteret, i Rådhuskantina og under Rebusløpet på Danseverket. Det kreves at du går minst to danseklasser i uka, i tillegg til Barnekompani-timen. Dette gjelder alle partier mellom 5. og 7.klasse. Elever som har danset lenge har fortrinnsrett.

Du kan velge mellom Hip hop/Street, Ballett, Jazz og Barnekompani. (Se info om kompanitilbudet under)


Barnekompanipakke 5.-6. klasse:
For å være med i Barnekompaniet må du: 

  • Være motivert

  • Riktig alder (5.-6. klasse)  

  • Gå 2 kurs i tillegg til Barnekompaniet hvorav ett bør være Jazz 5.-6-klasse nivå 2
    (Denne timen ligger rett før kompanitimen)

Max 18 plasser, for å kunne tilrettelegge ekstra godt da dette er et fordypningsprogram. 

Leder for Barnekompaniet: Anne Bratteberg

JUNIORKOMPANIET 7.-8.KLASSE

Passer for deg som ønsker å danse mye, jobbe med ulike sceniske uttrykk, samarbeide som dansekompani og være medskapende i ulike danseoppdrag. Samarbeid og et godt sosialt miljø er noe vi fokuserer på, også utenom dansetimene.

Juniorkompanipakke (7.-8.klasse):
Har man gått Barnekompaniet og skal opp i 7.klasse anbefales/ er man førsteprioritet på Juniorkompani. 

I Juniorkompaniet må du velge 3 klasser i tillegg, mellom disse:

+ Jazz ung 1-2
+ Jazz ung 2-3 som jazz nr 2 hvis det er ledig plass
+ Samtidsdans ung 1-2
+ Ballett ung 1-2

+ Streetfag

+ Musikal åpen

Max 18 plasser, for å kunne tilrettelegge ekstra godt da dette er et fordypningsprogram. Ved påmelding vil du automatisk havne på venteliste, så vil Danseverket bekrefte plassen senere. Dette for å sikre fortrinnsrett for elever som tidligere har gått i Barnekompaniet.

Leder for Juniorkompaniet: Hedda Hjaltadottir

9fdfb29ae6b4dd4c1dfa3a1aa654127b.jpeg
1028a43b36371eff0cd2dc7c2c0f8c8d.jpeg

UNGDOMSKOMPANIET FRA 9.KLASSE OG OPPOVER

Passer for deg som ønsker å danse mye, jobbe med ulike sceniske uttrykk, samarbeide som dansekompani og være medskapende i ulike danseoppdrag. Samarbeid og et godt sosialt miljø er noe vi fokuserer på, også utenom dansetimene. Det kreves at du går minst tre danseklasser i uka i tillegg til Ungdomskompani-timen.

Danseverkets Ungdomskompani (fra 9.klasse og oppover):

Har man gått Juniorkompaniet og skal opp i 9.klasse anbefales/ er man førsteprioritet på DvUK. 

I Danseverkets Ungdomskompani må du velge 3 klasser i tillegg, mellom disse:

+ Jazz ung 2-3  (evt 3-4 ved anbefaling)
+ Samtidsdans ung 2-3 (evt 3-4 ved anbefaling)
+ Ballett ung 2-3 (evt 3-4 ved anbefaling)

+ Streetfag 

+ Musikal åpen

Max 18 plasser, for å kunne tilrettelegge ekstra godt da dette er et fordypningsprogram. 

Leder for Ungdomskompaniet: Anne Bratteberg

Veiledning til påmelding: Classes
IMG_0042.JPG

DANSEVERKET DANSEKOMPANI

Danseverket Dansekompani (audition)
Dette er for spesielt interessert som ønsker å danse veldig mye, få god oppfølging og som har dans som sin hovedaktivitet/prioritet. Høyt nivå:
Dansekompaniet må velge minst 4 klasser i tillegg, mellom:

  •  Jazz ung 4 to ganger i uka

  • Samtidsdans ung 3-4

  • Ballett ung 3-4

  • Streetfag 

  • Musikal

Veiledning til påmelding: Bilde
bottom of page