VEILEDNING TIL PÅMELDING (ALDER OG NIVÅ)

Alle skal få tilpasset undervisning og målet vårt er å utvikle elevene på best mulig måte. Alle våre dansekurs passer like godt for gutter som for jenter. Her hos oss er det plass til DEG, gutter og jenter, om du er helt fersk eller drømmer om dans som levevei! Vi har mange ulike “pakker”, løsninger og dansestiler du kan velge mellom. 

4 ÅR –  4.KLASSE (FØLGER ALDER)

Kurset Minidans er skreddersydd for 4-5 åringer, hvor det legges et danserisk grunnlag. Gjennom danselek og danseøvelser øver barna opp kroppsbevissthet, koordinasjon, kreativitet og musikalitet. Det viktigste er danseglede, utfoldelse, trivsel og mestring! Kurset finnes både på Rotnes og på Ulverud-avdelingen.

1.-2.klassinger får tilbud om dans i SFO-tid på sin skole. Dette tilbudet finnes ved disse barneskolene i Nittedal: Ulverud, Rotnes, Holumskogen, Slattum, Sørli. I tillegg har vi jazzdans og ballett for 1.-2.klasse.

Fra 3.klasse kan man velge mellom klassisk ballett, street, jazzdans og hip hop gutta; eller gå flere kurs. For 2.-3.klasse på Rotnes skole har vi også “Kulturklubben” som alternativ til SFO. Les mer om Kulturklubben her

img_7234.jpg

5.KLASSE – 6.KLASSE (FØLGER ALDER)

Vi har klassisk ballett, jazz, street (hip hop), hip hop gutta og Barnekompani for denne aldersgruppen. For å danse i Barnekompaniet må man minst ha danset ett år tidligere. Jazz: Må gå nivå 1 før nivå 2. Har man danset flere år kan det vurderes om det er mest hensiktsmessig å begynne rett på nivå 2. Du kan velge mellom hip hop, klassisk ballett, musikal, jazz og Barnekompani.

1f2a1567.jpg

UNGDOM: FRA 7.KLASSE OG OPPOVER

Har du begynt i 7. klasse kan du begynne på våre ungdomspartier- kalt UNG ( eksempel jazz ung 1-2)
Har du allerede gått på UNG 1-2- partier/kurs følger UNG 2-3 (på kurs med nivå 3-4 og 4 har kompanier fortrinnsrett) Du kan ikke hoppe over et nivå, uten særskilt avtale.

Vi deler klassene i forskjellige nivåer fra 7.klasse. Selv om du har danset flere år kan det godt hende du kommer i klasse med både nybegynner og litt øvet elever. Pedagogen vil ta hensyn til dette i klassen og gi utfordring til begge nivåer. Det er aldersforskjell i gruppene fordi nivået og danseferdighetene kan være den samme om du er 13 år eller 16 år. Elever som har en raskere progresjon/utvikling, kan flyttes opp til høyere nivå, dersom pedagogen mener dette er hensiktsmessig. Husk at vi utvikler oss forskjellig, og dermed kan det skje at for eksempel venner som har danset sammen ender opp i forskjellige partier. Pedagogene som underviser vil plassere elevene i grupper på det nivået de mener er aller best for den enkelte elevs utvikling. Vi mener at mestring gir danseglede.

1f2a1988.jpg
 

FORDYPNINGSPROGRAM/KOMPANIER

Våre fordypningsprogram gir deg muligheten til å få mer erfaring med dans, bli inspirert, føle fremgang og møte nye venner. Tilbudet passer deg som ønsker ekstra utfordringer. Det gir et godt grunnlag for deg som vil søke deg videre til danselinjer ved videregående skoler.
Kompaniklassene har ekstra fokus på koreografier og uttrykk. Timene inneholder alt fra kreativt og skapende fokus til mer sjangerspesifikk teknikktrening. Pedagogene våre gir personlig veiledning og vi er opptatt av at den enkelte skal utvikle sine tekniske ferdigheter samt bli tryggere til å uttrykke seg gjennom dans. Du må regne med ekstra øvinger i forbindelse med forestillinger, oppvisninger og «stunts» eller «events» som for eksempel Dansens Dager, forestillinger på Flammen og andre visningsarenaer.

Vi har fordypningsprogram fra 5.klasse og oppover, i form av elevkompanier.

BARNEKOMPANIET 5.-7.KLASSE

Passer for deg som ønsker å danse mye, lære å lage egne danser, være med på flere danseoppdrag og samarbeide som dansekompani. Samarbeid og et godt sosialt miljø er noe vi fokuserer på, også utenom dansetimene. Barnekompaniet har bl.a opptrådt på diverse skoler, Juniorklubben, på UKM, på Dansens dager,  Mosenteret, i Rådhuskantina og under Rebusløpet på Danseverket. Det kreves at du går minst to danseklasser i uka, i tillegg til Barnekompani-timen. Dette gjelder alle partier mellom 5. og 7.klasse. Elever som har danset lenge har fortrinnsrett.

Barnekompanipakke 5.-7. klasse:
Motivert, riktig alder (5.-7. klasse) må gå 2 kurs i tillegg til Barnekompaniet

Barnekompani (velge 2 klasser i tillegg)
+ Jazz 5.-7. klasse 2
+ 7. klassinger kan gå jazz ung 1-2
+ 6. klassinger velger mellom alle 5.-6 klasse-grupper (Klassisk ballett, hip hop, musikal)

Max 18 plasser, for å kunne tilrettelegge ekstra godt da dette er et fordypningsprogram. 

Leder for Barnekompaniet: Anne Bratteberg

1f2a1176.jpg

JUNIORKOMPANIET CA 8.-10.KLASSE

Passer for deg som ønsker å danse mye, jobbe med ulike sceniske uttrykk, samarbeide som dansekompani og være medskapende i ulike danseoppdrag. Samarbeid og et godt sosialt miljø er noe vi fokuserer på, også utenom dansetimene. Det kreves at du går minst tre danseklasser i uka i tillegg til Juniorkompani-timen.

Juniorkompanipakke:
Har man gått Barnekompaniet og skal opp i 8 klasse anbefales/ er man førsteprioritet på Juniorkompani.

Juniorkompaniet (velge 3 klasser i tillegg)
+ Jazz ung 3-4
+ Evt også jazz ung 1-3 som jazzkurs nr 2 for mengdetrening
+ Samtidsdans ung 2-3
+ Klassisk ung 2-3
+ Street ung 2-4
+ Musikal ung 3-4

Max 18 plasser, for å kunne tilrettelegge ekstra godt da dette er et fordypningsprogram. Danseverket bekrefter plassen etter påmelding. 

Leder for Juniorkompaniet: Line Joten

1f2a6040.jpg

STREETCREW FRA 7.KLASSE 


StreetCrew er et fordypningsprogram som gir elevene mulighet til å utvikle seg mer innen ulike streetstiler og oppdage streetdans-miljøet på tvers av alder og nivå. Gjennom freestyle og kreativt arbeid vil danseren bli kjent med sin stil og sitt utrykk samtidig som det er fokus på å danne et danse-crew sammen med de andre. StreetCrew skal jobbe frem ulike koreografier for å kunne opptre på små og store arenaer. Det sosiale vektlegges høyt og gruppesammensetningen med ulike aldre, kjønn og nivå beriker crewet faglig og som gruppe.

Kriterier for å kunne melde seg på StreetCrew:

  • Må gå en street klasse i riktig alder og nivå.

  • Må gå en annen valgfri stil fra ønske i riktig nivå; klassisk ballett, samtidsdans, jazz, musikal, urbane stiler.

Elever i rett alder kan delta på både StreetCrew og Barnekompaniet. Det er dessverre ikke mulighet til å kombinere Juniorkompaniet eller DvDk med StreetCrew, av praktiske årsaker.

Max 18 plasser, for å kunne tilrettelegge ekstra godt da dette er et fordypningsprogram.

Leder for StreetCrew: Camilla Haugo

1f2a0317.jpg
 
IMG_0042.JPG

DANSEVERKET DANSEKOMPANI