DansINK-logo5.png

INKLUDERENDE DANS

for barn og unge med funksjonsvariasjoner

Danseverket ønsker å skape et dansefelleskap hvor alle med interesse for dans blir inkludert. Høsten 2022 iverksetter vi et tilbud til barn og unge med funksjonsvariasjoner -  DansINK - inkluderende dans. 

DansINK - FAST dansekurs ONSDAGER kl 16-16.45
Fra uke 41 - 48 (12.okt - 30.nov)
Kr 550 kr inkl lørdagstreff (egen påmelding)
Påmelding for dette er: 01.10.2022
Det er også lov å bli med senere - så spre ordet !!

Send mail til:

anette@danseverket.no


GRATIS Lørdagstreff (ta med fler - dette blir gøy) med dans og litt lett servering og sosialisering blir (minimum 4 påmeldte):
- Lørdag 01.oktober kl 11 - 12.30:

påmelding innen mandag 26.september
- Lørdag 29.oktober NB: kl 10.30 - 11.30 
påmelding innen mandag 24.oktober
- Lørdag 12.november kl 11 - 12.30
påmelding innen mandag 7.november
- Lørdag 26.november kl 11 - 12.30
påmelding innen mandag 21.november


Gruppen ledes av Maren W. Reitan. Hun er utdannet dansekunstner og ergoterapeut med videreutdannelse i danse-og bevegelsesterapi samt treningsledelse og dansepedagogikk. www.danseverket.no