top of page
1f2a7834-enhanced-nr.JPG

DETTE BETALER DU FOR

Vi vet at det koster mye å sende barna på fritidsaktiviteter og derfor synes vi det er viktig å fortelle akkurat hva du betaler for, og hva som evt. kommer i tillegg.

Dette betaler du for i semesteravgiften:

 • Ditt barn blir undervist ca 31 uker i året.

 • Kursene har et innhold, en faglig utvikling og en individuell fremgang og oppfølging

 • Våre pedagoger (så langt det går) har minst 3 års utdannelse  (Bachelor/ Master) innen dans og er profesjonelle

 • Kursene har begrensede plasser da alle skal ha rom til å bevege seg og til å bli sett

 • Forestillinger, ekstratreninger til forestilling og sosiale arrangementer for å styrke miljøet.

  I tillegg finnes det/får du:

 • Være en del av et godt sosialt miljø med mulighet til å danse mange ulike stiler

 • Hver fagretning har en egen fagplan som er pedagogens verktøy

 • Tilpasset opplæring i gruppa, samtaler med pedagogen, sosiale kvelder og utflukter

 • Vårt Dansehjem: låne lokalet til å  spise, gjøre lekser, danse, tøye, trene, lage koreografier o.l

 • Mulighet til å satse på dans gjennom våre kompanier og fordypningsprogram

 • Være med på forestillinger av høy kvalitet

 • Være med på danseoppdrag (kompaniene)

 • Trådløst nettverk

50 kr av elevens medlemskontingent dekker medlemsskap for en foresatt. Medlemmer av Danseverket har automatisk gratis medlemsskap i Frilynt Norge.
Årlig avholder vi fagdag(er) på Danseverket og/eller er med på seminarer for å hente inspirasjon og være oppdatert. Det er viktig å holde seg oppdatert med hva som skjer i danseverdenen. Samlet bruker vi mye ressurser på å gi ditt barn et morsomt, faglig forankret og tilpasset dansetilbud med fokus på å skape gnist, varige minner og danseglede!

Hva må du betale utenom?

 • Treningstøy. Vi har ingen store krav annet enn at det skal være praktisk og behagelig å danse i. Vi anbefaler at det er litt tettsittende da det er lettere for våre pedagoger å gi tilbakemeldinger. Unntak av klassisk ballet hvor det bør være hvit tights, drakt og oppsatt hår. Ønsker man å være med på tåspsiss-trening etterhvert må slike sko anskaffes.

 • Billettpris til vår(e) forestilling(er). Vi prøver å ligge så lavt som mulig, men vi må få dekket alle utgifter i forbindelse med forestillingen som leie av lokale, lyd og lys, kostymer og rekvisitter, folk på jobb under forestillingene, lagingen av koreografi og innstudering til forestillingen. I tillegg går noe inntekter fra forestillingen inn i daglig drift.

 • Frivillig: film av forestillinger og klær med logo hvis man ønsker dette.

Hva slipper du?

Vi vet at du lever i en hektisk hverdag og at det er nok å få barnet til og fra dans. Vi har derfor så og si ingen dugnadsrelaterte oppgaver som loddsalg e.l i helger og ukedager. Vi ber kun om hjelp til vår(e) stor(e) forestilling(er) som er 1-2 ganger i året. Da skal opptil 400 medlemmer på scenen, og vi er nødt til å be om noe hjelp fra dere. Ellers så ledes Danseverket av et styre med foresattrepresentanter så det er absolutt lov å engasjere seg mer også!

Dette betaler du for: News
bottom of page