top of page
0D2DCFAA-CC4A-4975-A767-5A1B05353149.jpeg

DANSEVERKETS ELEVSTYRE

Danseverket er en demokratisk, frivillig stiftelse hvor elevene er delaktige i innhold og prioriteringer. Dette ivaretas ved at vi har et valgt elevstyre som er talerør inn til hovedstyret.


Styret består at 2 representanter fra hvert kompani. Danseverkets Dansekompani sine representanter velges før DVs årsmøte i juni, og er hovedrepresentanter og vara inn i hovedstyret. De øvrige velges ila de to første ukene på DV i august/september. Kompaniansvarlige tilrettelegger, utfører valget og videreformidler.


Elevstyret jobber spesielt med det sosiale miljøet, men også med tanker og refleksjoner rundt innholdet i Danseverkets hverdag. Det er 1-2 møter i halvåret.

Skoleåret 23-24

DvDk: 

Mari Fossheim (leder)

Helene Skinstad van der Kooij

DvUK:

Pia Pettersen 

Ella Nyquist-AndersenJuniorkompaniet:
Louise Refsahl
Fride Skara


Barnekompaniet:
Elida Solbakken

Tora Ruud Larsen

Elevstyret: About Us
bottom of page