top of page
img_7446-enhanced-nr.jpeg

ØKONOMISK STØTTE TIL DANSEKURS/AKTIVITET

Informasjon om tilskuddsordningen “Aktivitetsfondet”

Kommunestyret i Nittedal har opprettet et Aktivitetsfond. Målsetningen med Aktivitetsfondet er å legge til rette for at barn og unge mellom 5 og 19 år fra lavinntektsfamilier gis anledning til å delta i organiserte fritidsaktiviteter. Aktiviteten skal foregå over tid, for å bidra til å opprettholde tilhørighet til aktiviteten og for å ha mulighet til å bygge relasjoner til andre barn og unge. 


Hvem kan få støtte fra aktivitetsfondet?
Dette er til dere som ønsker dans som hovedaktivitet.

Fyll ut dette skjemaet her (Link) og se om dere kan få rabattert medlemsavgift. Danseverket gir i utgangspunktet 40% reduksjon. Søknad/ utfylt skjema fra link sendes inn innen oppstart - som er 05.september for høstsemester og 20.januar for vårsemester. Andre avtaler kan gjøres, ta kontakt: post@danseverket.no

Økonomisk støtte: About Us
bottom of page