top of page
Danseverket lørdagsforestilling (24)_edited.jpg

TIMEPLAN OG PÅMELDING

Oppstartsinfo aug 2024

Oppstart uke 35

ALLE må melde seg på på nytt, da mange bytter kurs og stiler. Vi åpner for påmelding til alle som allerede er medlemmer ca 1 uke før vi åpner for alle andre slik at de som allerede har plass er garantert en plass.


NB: meld deg på selv om det står “venteliste” - på noen kurs (kompanier) står det det uansett, og vi gir plasser manuelt, slik at vi er sikre på at de som allerede hadde plass får plass.

I utgangspunktet kan man starte på en gruppe frem til uke 39. Ved oppstart etter dette har gruppen som regel kommet godt i gang. Ønsker man allikevel å starte - TA KONTAKT med oss pr mail- så ser vi om vi finner en løsning :)

Timeplanen vår kan du filtrere til kun Danseverket, Ulverud, Skoler - dans etter skoletid  (1.-2.klassinger) og også på årstall, pedagog o.l 

"Dans etter skoletid" er for 1.-2. klassinger på skolen de går på, etter skoletid. Dette er på Rotnes, Sørli, Slattum og Ulverud.
Elvetangen skole og Holumskogen skole har ikke dette tilbudet, men vi har også et tilbud for 1.-2. klassinger i studio: Jazz 1.-2 kl og ballett 1.-2.klasse noe senere på dagen.​

Det koster kr 50 å melde seg på/holde av plassen på et kurs. Disse pengene trekkes FRA kursavgiften, så kurset blir ikke dyrere, men første uken vil koste 50 kr pr kurs selv om man velger å trekke seg/melde seg av etter første kursuke.

VIPPS:
Du har mulighet til å betale alt umiddelbart gjennom Vipps hvis det er ønskelig, eller faktura som kommer noen uker etter 2.kursuke (bindende fra 2.gang)

NB: Ved påmelding godkjenner du Danseverket sine betingelser ved kjøp av kurs. Les disse! Scroll ned på denne siden.

Årshjul? Klikk HER

Timeplan, påmelding og betingelser: Classes

BETINGELSER VED KJØP AV KURS

Betingelser ved kjøp av kurs

Reglement for Danseverket, danseskole tilsluttet forbundet Norske Dansekunstnere (NoDa)

 • Innmelding er forpliktende og plassen din holdes av i dette året. Du blir da medlem av Danseverket dette året. Faktura sendes ut hvert semester. Evt avmelding for vårsemesteret må skje innen midten av desember.

 • Påmelding til dansekurs er bindende og gjelder fra 2. kursuke, oppmøte 2 ganger regnes også som påmelding.

 • Semesteravgiften betales to eller fire (tren så mye du vil) ganger i året. Faktura utsendes oppgitt e-post.

 • Dansestudioet har intet ansvar for elevenes personlige effekter eller verdisaker.

 • Danseverket er medlem av Frilynt og har gjennom dem en ulykkesforsikring for medlemmer.

 • Ved lang tids sykdom, med sykmelding, refunderes semesteravgiften fra sykemeldingsdato. Sykemelding bekreftes ved å sende oss en legeattest. Semesteravgift refunderes ikke for kortere sykdom, reiser eller forhold som er utenfor danseskolens kontroll og force majeure.

 • Foresatte og elever har selv ansvar for å få med seg all informasjon som ligger på nettsiden. 

 • Foresatte har ansvar for at Danseverket har riktig e-postadresse slik at all informasjon når frem. Vi sender ut flere medlemsbrev og fakturaer i halvåret. Send oss e-post hvis dere ikke har mottatt mail i løpet av de første månedene.

 • Eleven har ikke anledning til å benytte danser/koreografier innstudert ved studioet uten samtykke fra Danseverket.

 • Ved påmelding gis det samtykke til å bli tatt bilde av eller filmes ved Danseverket (brukes internt, på våre nettsider og sosiale medier samt i reklamemateriell) ved å aktivt huke av markeringsboks. Elevene navngis ikke på bildene.

 • Det er ikke tillatt å filme forestillinger eller ta bilder med blitz. Vi filmer alle forestillinger og disse kan kjøpes av Danseverket.

 • Ved sykdom hos dansepedagog så gjør vi alltid alt vi kan for å finne vikar, hvis dette ikke går, gis det ikke rett til refusjon for den tapte dansetimen.

  Evt smittevern:

 • Danseverket forholder seg til de til enhver tid gjeldende anbefalingene for smittevern. Dette kan medføre endringer i vår planlagte kursvirksomhet på relativt kort varsel.

 • Dersom endringer inntrer før kursstart, kan man trekke seg fra kurset.

 • Ved pålagt stenging eller restriksjoner som følge av nasjonalt smittevern, vil Danseverket erstatte danseundervisning med digital undervisning. Dette vil da være i stedet for undervisning i studio, og er ikke grunnlag for refusjon.

 • Alle elever plikter å bidra i arbeidet med smittevern og følge anvisningene fra pedagoger og administrasjonen.

Timeplan, påmelding og betingelser: Tekst
img_8788-enhanced-nr.JPG
Timeplan, påmelding og betingelser: Bilde

PERSONVERN-ERKLÆRING

Vi fokuserer på å ivareta og beskytte kunders personvern, og behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.
Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi mottar og samler inn når du melder deg på kurs, og hva vi gjør for å beskytte personopplysningene.

Ved å melde deg på kurs, samtykker du til at vi behandler personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen, og de til enhver tid gjeldende rammer som lovgivningen stiller.

Behandlingsansvarlig
Vi er ansvarlig for behandlingen av alle personopplysninger vi samler inn i forbindelse med vårt kundeforhold.

Registrering og innsamling av personopplysninger
Vi behandler de personopplysningene du oppgir når du registrerer deg hos, og opplysninger som du på annen måte frivillig gir fra deg, for eksempel navn, epost, telefonnummer, adresse, fødselsår etc.
I tillegg samler vi løpende inn og behandler informasjon om ditt kundeforhold med oss, som for eksempel opplysninger om du har deltatt på kurs, workshoper og lignende.

Hva brukes personopplysningene til?
Vi bruker personopplysningene for å gi deg de tjenestene du har registrert deg for. Personopplysningene brukes til å administrere ditt kundeforhold, sikre korrekt påmelding i forhold til innhold, alder og nivå i undervisning, samt fakturering. I forbindelse med aktiviteter, endringer ol. på kurs du er påmeldt, benyttes personopplysninger til å distribuere informasjon om dette. På samme måte brukes personopplysninger i forbindelse med forestillinger, hvor all informasjon om praktisk gjennomføring av forestillinger, kjøp av billetter ol. sendes ut via registrerte personopplysninger. Vi behandler på denne måten personopplysninger med samtykke, eller for å møte kontraktsforpliktelser med hjemmel i Personopplysningloven § 8.

Innsamling av informasjon via påmeldingssystemet.

Vi bruker ikke cookies i vårt påmeldingssystem. Det betyr at den informasjonen vi registrerer, er den du gir fra deg frivillig, ved for eksempel å melde deg på kurs via påmeldingssiden, eller levere skriftlig, utfylt papirskjema i resepsjonen.

Når du melder deg på, skal det tydelig framkomme hva du registrerer deg for. Dette kan være for å delta på en uforpliktende prøvetime, eller for å melde deg på fullt semester. Vi vil kun benytte informasjonen du sender inn, til det spesifikke formål som står oppgitt på skjemaet du har sendt inn.

All informasjon som registreres via skjemaer og andre registreringer på nettsiden, vil lagres, oppbevares, forvaltes og eventuelt slettes i henhold til gjeldende lovgivning.

Vi oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning, og har til enhver tid tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet. Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge vi har et saklig behov for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. Når vi ikke lenger har et saklig behov for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert. Dataene blir sikret med kryptering, adgangskontroll og interne rutiner for dokumentsikkerhet.

Utlevering av personopplysninger – taushetsplikt
Vi vil ikke utlevere personopplysninger som vedrører deg eller noen i samme husstand til utenforstående, unntatt når utlevering av personopplysningene skjer:

a. Med samtykke fra den som opplysningen gjelder. 
b. Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov.
c. Etter pålegg fra en domstol eller annen relevant tilsynsmyndighet. 
d. Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner.

Dine rettigheter
Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som vi har registrert om deg. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning. Henvendelser kan rettes direkte til vår epost (post@danseverket.no).

Revisjon av personvernerklæringen
Vi kan endre denne personvernerklæringen dersom:
a. Behandlingen av personopplysninger endres. 
b. Revisjon anses nødvendig grunnet endring i lover eller forskrifter gitt i medhold av lov.

Vi vil gjøre enhver endring godt synlig, men anbefaler på generelt grunnlag at du leser denne personvernerklæringen med jevnlige mellomrom ved besøk på våre bookingsider.

Timeplan, påmelding og betingelser: Tekst
bottom of page