top of page

DANS FOR BARN FRA 4 ÅR OG OPP TIL 3 KLASSE

Scenisk dans for barn bygger på sjangrene klassisk ballett, jazz og moderne dans. Gjennom danselek og danseøvelser skal elevene øve opp kroppsbevissthet, koordinasjon, kreativitet, musikalitet og grunnleggende danseteknikk. Dansetimene består av ulike grunnøvelser og begynnende danseteknikktrening, men noe av det viktigste er danseglede, utfoldelse, trivsel og mestring. I scenisk dans for barn arbeides det også med å oppøve konsentrasjon, disiplin og forståelse for faget.

1F2A0859-Enhanced-NR.jpeg

JAZZDANS

Jazzdans er en danseform som har utviklet seg i takt med jazz- og populærmusikkens utvikling på 1900- og 2000- tallet. Den har vært tett knyttet til show- og underholdningsindustrien og tatt opp i seg ulike musikalske trender som jazz, rock, pop, disco, bollywood, hip hop og tekno, og har ulike dansestiler knyttet til de ulike musikkstilene.
Jazzdans er en mangfoldig og dynamisk dansesjanger med ulike stiler fra den mer tradisjonelle swingdansen, via musikaler og showdans til lyrisk jazz, samtidsjazz og hip hop.
En Jazzdanstime kan grovt deles i to hoveddeler. Første halvdel av timen vies til ulike øvelser som opparbeider kroppsbevissthet, koordinasjon, grunnteknikk, styrke og bevegelighet. Her er det trening og bevisstgjøring av tekniske – og fysiske ferdigheter som fokuseres. Andre del av timen inneholder mer sammensatte øvelser og trinnelementer der koordinasjon, dynamikk, bevegelseskvalitet, flyt, personlig uttrykk og stilforståelse er i fokus. Det brukes variert musikk som spenner fra jazz, musikal, pop, disco, electronica og hip hop.
Normalt varer et kurs på hvert nivå minimum 4 semester. Danseverket har utviklet en intern progresjonsplan for utvikling av grunnleggende danseteknikk og bevegelseselementer i jazzdans tilpasset alder og nivå.

1f2a8936-enhanced-nr.JPG

KLASSISK BALLETT

En klassisk ballettime kan grovt deles i to hoveddeler og inneholder en del faste elementer som teknikktrening, spesifikk trening, koordinasjon og formidling/utøvelse av koreografi. Første halvdel av timen vies til ulike øvelser som opparbeider kroppsbevissthet, grunnteknikk, styrke og bevegelighet, og foregår gjerne ved barren. På lavere nivå jobber elevene med å aktivisere aktuelle muskler og grunnleggende bevegelsesbaner, slik at det på et høyere nivå er automatisert og elevene kan jobbe med avanserte trinn. Andre del av timen inneholder mer sammensatte øvelser og trinnelementer der koordinasjon, dynamikk, bevegelseskvalitet, flyt, personlig uttrykk og stilforståelse er i fokus. Det brukes variert klassisk musikk.
Normalt varer et kurs på hvert nivå minimum 4 semester. Danseverket har utviklet en intern progresjonsplan for utvikling av grunnleggende danseteknikk og bevegelseselementer i klassisk ballett tilpasset alder og nivå.

1f2a5329-enhanced-nr.jpeg
Dansestilene på Danseverket: Classes
392-25-05-1f2a2499-3.jpg

SAMTIDSDANS

Moderne/samtidsdans er en nyere dansesjanger som kom tidlig på 1900-tallet sammen med modernismen og postmodernismen. Det finner ulike retninger, teknikker og ulik scenisk uttrykk. Det som karakteriserer moderne/samtidsdans er dens evne til å benytte avspenning og tyngdekraft, altså selve kontakten med underlaget samt å finne individuell utfoldelse og bevegelsesmønstre. Den tar utgangspunkt i kroppens naturlige bevegelser og fokuserer på pust og uttrykk i dansen. Danseverket har som mål å utvikle disse elementene.

Klassen inneholder øvelser i senter, gulvarbeid, over gulvet og partnerarbeid. Selvstendig arbeid i form av improvisasjon og komposisjon tillegges særlig vekt.

Normalt varer et kurs på hvert nivå minimum 4 semester. Danseverket har utviklet en intern progresjonsplan for utvikling av grunnleggende danseteknikk og bevegelseselementer i moderne/ samtidsdans tilpasset alder og nivå
Se mer informasjon om undervisning, læringsformer og vurdering i våre fagplaner

img_6650-enhanced-nr.jpeg

STREET, HIP HOP OG HOUSE

Street eller Street-dance er en samlebetegnelse for de ulike dansestilene som eksisterer innen denne sjangeren og kulturen. Dansestiler som Hip hop, House, Break, Popping, Vogue, Waacking og Dancehall er navnet på noen av disse. 


På street-klassene for 3.-6 kl får man mulighet til å bli kjent med flere ulike dansestiler fra street-kulturen. Pedagogen vil fokusere mer tydelig på 1-2 stiler pr semester som passer gruppen og interessen deres. Målet vårt er å økte kunnskapen og dansegleden til elevene med kvalitet og ekte innhold.


På hip hop og house klassene vil pedagogen fokusere mer på kulturen rundt stilene i sin undervisningsstil samtidig som elevene lærer og utforsker trinn og koreografier. Det er viktig for oss å la elevene forstå fundament som representerer hip hop/house-kulturen.

I alle street-stiler er det vanlig å jobbe med utforskning av sin egen individuelle følelse med dansen, samt lære seg å uttrykke den gjennom dansens grunntrinn og øvrige elementer.


Det er som regel en dansekombinasjon på slutten av timen som sammenfatter dansetimens tema.

Alle som danser street, hip hop eller house hos oss skal bruke innesko med såler som ikke "sverter". Velg gjerne sko med lite eller ingen mønster som begrense at man «sitter fast” ved twister og rotasjon.

Lurer du på noe spesifikt om våre street, hip hop og house-klasser? Ta gjerne direkte kontakt med Camilla H på camillah@danseverket.no

Dansestilene på Danseverket: Classes
bottom of page