top of page
Ulike motiv Nett VINTERTID (1).png

DANSEVERKET PRESENTERER "VINTERTID"

På denne siden finner du løpende informasjon om forestillingen 2.-3. desember 2023 for dansere og foresatte;

CAST (hvem danser når)

HJELPEOPPGAVER (for foresatte i forestillingshelgen)

REKKEFØLGE

SCENEPRØVER, FORESTILLING i Flammen

KOSTYMER

"VINTERTID" vises på Kulturverket Flammen; 

Lørdag 2.des kl 17.00

Søndag 3.des kl 13.00 og kl 17.00

Forestillingsdetaljer: About Us

SELMAS VINTEREVENTYR

I starten av forestillingen vår "VINTERTID" kan du oppleve en magisk julefortelling inspirert av "Snøfall". Denne delen av forestillingen er koreografert av Anne Bratteberg og Line Joten i samarbeid med danserene på barne-, junior- og ungdoms-kompaniet 1. 

Temaer som samhold, vennskap, mørke-makter og en snøkule med magi, er noe av det du kan oppleve i denne 12 minutter lange delen av forestillingen.

Danseverket har i mange år hatt en todelt forestilling, der kompaniene våre har hatt akt 1 og alle andre danseparti har hatt akt 2.  I år prøver vi oss på en ny forkortet kompanidel som vil gi mer rom i danseforestillingen. 

I tillegg har vi 3 forestillinger som gjør at vi satser på at enda flere skal få oppleve dansemagi fra oss på scenen.

“VINTERTID” åpnes med en dansefortelling om Selma i Snøfall.png
Forestillingsdetaljer: About Us
Ulike motiv Nett VINTERTID (3).png
Forestillingsdetaljer: Bilde
Forestillingsdetaljer: Liste

CAST (HVEM DANSER NÅR)

"VINTERTID"

Ordet “cast” brukes mye i våre forestillinger. Cast refererer til dansegrupper som danser i samme forestilling.


Noen grupper danser kun i et cast (en forestilling) mens andre danser i fler. 

Oversikten under lister opp hvilke parti som kun danser 1-2 forestillinger.


DANSEGRUPPER SOM IKKE ER NEVNT I OVERSIKTEN DANSER ALLE TRE FORESTILLINGER!

"VINTERTID" forestillingen er for alle danselever fra 5.kl og oppover. 


De andre dansepartiene (4 år til og med 4./5.klasse) vil ha visningstime i uke 48 i stedet, til samme dag og tid som vanlig dansetime.

LØRDAG 2. DESEMBER

CAST 1

Disse dansegruppene danser

KUN lørdag kl.17

Street 5-6 klasse tirsdag

Jazz 5.-6. klasse nivå 1

Musikal gr.2 (kl.17-18)

SØNDAG 3.DESEMBER

CAST 2

Denne dansegruppen danser

KUN søndag kl.13

Jazz 5.-6. klasse nivå 2

SØNDAG 3. DESEMBER

CAST 3

Denne dansegruppen danser

KUN søndag kl.17

Jazz 5.-7. klasse Ulverud

SØNDAG 3. DESEMBER

BÅDE CAST 2 OG 3

Disse dansegruppene danser

BEGGE forestillinger SØNDAG 

( kl.13 og kl.17)
Street 5.-6. klasse onsdag

Musikal gr.1 (kl.14.55-15.55)

ALLE GRUPPER SOM IKKE ER NEVNT SKAL VÆRE MED PÅ ALLE 3 FORESTILLINGENE!

(Gjelder danseparti fra 5.kl og oppover)

Ulike motiv Nett VINTERTID (5).png
Forestillingsdetaljer: Bilde

HJELPEOPPGAVER (FORESTILLINGSHELGEN)

Oppgavene under gjennomføres av én av de foresatte dersom ikke annet er spesifisert. Det må gis tydelig beskjed til camilla@danseverket.no dersom man absolutt ikke får det til eller trenger å bytte oppgave.

Vi takker for den hjelpen vi hver forestilling får fra dere foresatte som gjør at opplevelsen for dansere, publikum og dansepedagoger blir fantastisk. Vi hadde faktisk ikke klart det uten deres hjelp!

Finn ut hvilke partier ditt barn går på og sjekk ut hvilke hjelpeoppgaver du har.

STÅ I KAFÉ OG GARDEROBEVAKTER FOR DANSEELEVER

Dere vil ved ankomst bli fordelt på disse to oppgavene:
1. Salg av kafévarer og klær med logo. Ansvar for lykkehjulet. Rydde ting som søppel, plakater og lignende etter forestillingene.
2. Passe på de yngste danserne (5.-6.klasse) i garderoben deres før og under forestillingene, i Lillesalen og garderoben oppe

Lørdag kl. 16.00-19.30: Jazz ung 1-2 onsdag

Søndag kl. 12.00-16.00: Jazz ung 1-2 torsdag

Søndag kl. 16.00-19.30: Samtidsdans ung 2-3

TA MED KAKE

Leveres i kafeen nede. Kaken må være oppskåret og lett å spise med hendene. Vi oppfordrer til kaker på størrelse med langpanne-kake. Det er fint om noen tar på seg å bake glutenfri og/eller melkefri kake også. (Husk å hente kakefat etter forestillingen, merk kakefat med navn).

Lørdag, levere kl.16.15: Musikal gr.2 (kl.17-18)

Søndag, levere kl.12.15:  Jazz 5.-6. klasse nivå 2

Søndag, levere kl.16.15:  Street 5.-6. klasse onsdag

LEVERE LODDGAVE

Verdi ca. 50 kr. Det trengs ikke å pakke inn loddgave. Leveres på lykkehjul-bordet nede ved kjøkkenet.

Lørdag, levere kl.12.15:  Street 5-6 klasse tirsdag og Jazz 5.-6. klasse nivå 1

Søndag, levere kl.12.15: Jazz 5.-7. klasse Ulverud  og Jazz/Samtidsdans voksen

Søndag, levere kl.16.15: Jazz ung 3-4

RIGGE TIL KAFÉ UNDER SCENEPRØVER FREDAG 2.JUNI

Sette ut bord og stoler, gjøre alt klart til kafésalg på forestillingene.

Fredag 1.12, kl 17.30: Musikal gr. 1 (14.55-15.55) (de av dere som ikke har noen andre hjelpeoppgaver på forestillingen gjennom andre dansegrupper)

LAGE VARMMAT OG SERVERE DEN TIL DANSERNE

Lage mat, servere og rydde etterpå mellom forestillingene på søndag.

Danseverket Dansekompani

Oppmøte kl.13.30 søndag for å lage. Servering ca kl.15/15.30

Lage: Foresatte til Andrine, Aurora, Fride og Guro, 

Servere: Foresatte til Helene, Louisa, Mari, Maud og Pernille

(Dere kan bytte innbyrdes hvis dere har behov for det)

TRANSPORT AV KOSTYMER OG UTSTYR TIL FLAMMEN

Oppmøte på Danseverket torsdag 30.november kl.15.30 (Dere får også egen epost med mer informasjon)

Juniorkompaniet, halvparten

TRANSPORT AV KOSTYMER OG UTSTYR FRA FLAMMEN

Rett etter siste forestilling søndag 3.desember ca kl. 19.30. (Dere får også egen epost med mer informasjon). Bilene kan møte opp bak Flammen ved lagerdøra (til høyre for Alf Prøysen-statue)

Juniorkompaniet, halvparten

VASKE KOSTYMER ETTER SISTE FORESTILLING

Posene med kostymer kan hentes ca kl.19.30 inne i storsalen.
Når dere tar en pose med kostyme skal dere skrive dere inn på liste: Hva står det på posen dere tar med, og navnet på danseeleven dere er foreldre for
Kostymene må vaskes alene (ikke med annen vask). Ca. 2 poser med kostymer pr. familie. Leveres til Danseverket innen utgangen av uke 49

Barnekompaniet

RYDDE DANSEMATTER OG GENERELL RYDDING ETTER SISTE FORESTILLING:

Rett etter siste forestilling, ca kl.19.15. Oppmøte ved inngangsdøren til Kulturskolen.


Vi fordeler oss på disse oppgavene: 

-Sette klart utstyr og kostymer backstage (kostymer skal vaskes av foreldre, utstyr og rest fra kafe-salg skal tilbake til Danseverket)

-Vaske og rydde dansematter

-Se over garderobene

Ungdomskompaniet

Forestillingsdetaljer: Liste
Ulike motiv Nett VINTERTID (11).png
Forestillingsdetaljer: Bilde

REKKEFØLGE VINTERTID

For 5. kl og oppover

1. Dvuk 1, Juniorkompaniet og Barnekompaniet


2. Samtidsdans 3-4


3. Samtidsdans ung 1-2 Anne og Samtidsdans ung 1-2 Hedda


4. Street 5.-6. kl tirsdag / Street 5.-6. kl onsdag / Street 5.-6. kl onsdag


5. Jazz ung 2-3 torsdag


6. Hiphop ung 2-4 og House ung


7. Jazz ung 1-2 Anne og Jazz ung 1-2 Thea Sofie


8. Ballett ung 3-4 


9. Jazz ung 2-3 fredag


PAUSE


10. Samtidsdans voksne


11. Ballett 5-6.klasse og Ballett ung 1-2


12. Samtidsdans ung 2-3 onsdag


13. Ballett ung 2-3


14. Jazz 5-6.klasse nivå 1 / Jazz 5-6.klasse nivå 2 / Jazz 5-7.klasse Ulverud


15. Jazz voksne


16. Musikal gr.2 / Musikal gr.1 / Musikal gr.1


17. Hiphop ung 1-2


18. Jazz ung 3-4 og Jazz ung 4

Forestillingsdetaljer: Liste
Ulike motiv Nett VINTERTID (2)_edited.jpg
Forestillingsdetaljer: Bilde

UKE 48-ALTERNATIV UKE

Uke 48 (27.11-3.12) har vi en annerledes innspurt frem mot forestillingene. 
Vanlige dansetimer for de som er med på forestilling (5.klasse og oppover) utgår hele uka, og byttes ut med sceneprøver og forestilling. Alt dette skjer på Kulturverket Flammen.


De yngre elevene våre har visningstimer/avslutning i vanlig time samme uke.

SCENEPRØVETIDER MED MER FOR "VINTERTID" 

Forestillingsdetaljer: Liste
Ulike motiv Nett VINTERTID (4).png

KOSTYMER

Sortert kronologisk etter alder på dansekurset

Forestillingsdetaljer: Welcome
bottom of page