top of page
pampas gress

ÅRSMØTE

Innkalling til årsmøte ved Danseverket i Nittedal 2024

Tid og sted:
Tirsdag 11.06.2024 kl 17.30 - 18.30 

i Danseverkets lokaler + digitalt


Alle Danseverkets medlemmer har mulighet til å komme på årsmøtet


Påmelding og saker til styret sendes til anette@danseverket.no innen 07.06.2024


Mappe med sakspapirer deles med alle påmeldte 08.06.2024


Agenda:


Godkjenning av innkalling 

Valg av møteleder og referent
Protokollen underskrives av de fremmøtteSaksliste:


Sak 01-24 Kontrollere Årsmelding 2024

Sak 02-24 Kontrollere Regnskap og revisjon 


Sak 03-24 Fastsette kontingent


Sak 04-24 Vedta handlingsplan


Sak 05-24 Vedta budsjett for 2025


Sak 06-24 Behandle innkomne saker

Sak 07-24 Valg av styre og AU

Årsmøte: About Us
bottom of page