top of page
pampas gress

ÅRSMØTE

Innkalling til årsmøte ved Danseverket i Nittedal 2023

Tid og sted: Onsdag 07.06.2023 kl 18-19, møtet finner sted i Danseverkets lokaler.


Saker og påmelding til årsmøtet sendes anette@danseverket.no innen 01.06.2023


Sakspapirer deles styret og påmeldte.

Agenda:

Godkjenning av innkalling

Valg av møteleder og referent. Protokollen underskrives av de fremmøtte


Saksliste:

Sak 01-23 Årsmelding 2023 Kontrolleres


Sak 02-23 Regnskap og revisjon Kontrolleres


Sak 03-23 Fastsette kontingent Til godkjenning


Sak 04-23 Vedta handlingsplan Til godkjenning


Sak 05-23 Vedta budsjett for 2024 Til godkjenning


Sak 06-23 Behandle innkomne saker


Sak 07-23 Valg

a) Leder b) Styremedlemmer c) AU

Årsmøte: About Us
bottom of page