top of page
319066884_617942206997878_4797983965037256742_n.jpg

ÅRSPLAN 23-24

Sommercamp

uke 31 for 2.- 3.klasse

uke 32 for 4.-6.klasse

Oppstart dansekurs høst: uke 34 (fra mandag 21.august)

Høstferie: uke 40

Rebusløp for 3.-4.klasse: lørdag 14.oktober (uke 41)

Forestilling høst: "Dobbel dose DANS 2023" for 5.klasse og oppover- Søndag 3.desember i Flammen

Visningstimer: uke 48 (4 år til og med 4.klasse. Visningstime er til samme tid som vanlig dansetime men at foresatte kan se)

Siste kursuke høst: uke 48

Oppstart vår: uke 3 (fra mandag 15.januar)

Vinterferie: uke 8

Påskeferie: uke 14 og 15 (for at uker skal gå opp med forestillingsdato)

Dansens Dag: rundt 29.april

Forestilling vår: helgen 1.-3.juni

Siste kursuke: uke 22


Billetter til alle forestillinger finner du på www.flammen.no
Det sendes ut informasjon i forkant om alt det praktiske rundt gjennomføring av forestillingene.

Våre semestre er kortere enn skolens semestre. Når våre semester er i gang følger vi i utgangspunktet skoleruta for Nittedal, avvik kan forekomme.

Årsplan: Funksjoner
bottom of page