1f2a6752.jpg

ÅRSPLAN

Oppstart høst: uke 35
Høstferie: uke 40
Rebusløp for 3.-4.klasse: 16.oktober
"Dobbel dose DANS 2021": 12.desember i Flammen (forestillinger kl 13 og 17) Sceneprøver 9.-11.desem
Siste kursuke: uke 49

Oppstart vår: uke 3
Vinterferie: uke 8
Påskeferie: uke 15
Forestilling vår: helgen 21.-22.mai
Siste kursuke: uke 21

Billetter til alle forestillinger finner du på www.flammen.no
Det sendes ut informasjon i forkant om alt det praktiske rundt gjennomføring av forestillingene