top of page
1f2a0276-enhanced-nr.JPG

ÅRSPLAN 23-24


Oppstart dansekurs høst 23: uke 34 (fra mandag 21.august)

Høstferie: uke 40

Rebusløp for 3.-4.klasse: lørdag 14.oktober (uke 41)

Forestilling høst:  "VINTERTID" for 5.klasse og oppover.

Lørdag 2. desember kl 17.00 og Søndag 3.desember kl 13.00 og kl 17.00. 

Visningstimer: uke 48 (4 år til og med 4.klasse. Visningstime er til samme tid som vanlig dansetime men at foresatte kan se)

Siste kursuke høst: uke 48

Oppstart vår 24: uke 3 (fra mandag 15.januar)

Vinterferie: uke 8

Påskeferie: uke 13 og 14 (for at uker skal gå opp med forestillingsdato)

Dansens Dag i Flammen med streetshow og opptredner fra Danseverkets elever: Lørdag 27.april

Inneklemt dag: 10. mai (en innklemt dag hvor skolene i Nittedal har fri. Vi følger skoleruta og har ingen danseundervisning denne dagen)

Forestilling vår: "Fortryllende meg-kan magien reddes?" For alle danseelever på Danseverket. Lørdag og søndag: 1.-2. juni

Siste kursuke: uke 22


Sommercamp:

uke 32 (for 2.-3.trinn)  

Uke 33 (for 4.-6. trinn)

For mer detaljer følg med når det nærmer seg.


Billetter til alle forestillinger finner du på www.flammen.no


Det sendes ut informasjon i forkant om alt det praktiske rundt gjennomføring av forestillingene.

Våre semestre er kortere enn skolens semestre. Når våre semester er i gang følger vi i utgangspunktet skoleruta for Nittedal, avvik kan forekomme.

Årsplan: Funksjoner
bottom of page