top of page
1f2a8568-enhanced-nr.JPG

ÅRSPLAN 23-24

Sommercamp

uke 31 for 2.- 3.klasse

uke 32 for 4.-6.klasse

Oppstart dansekurs høst: uke 34 (fra mandag 21.august)

Høstferie: uke 40

Rebusløp for 3.-4.klasse: lørdag 14.oktober (uke 41)

Forestilling høst:  "VINTERTID" for 5.klasse og oppover.

Lørdag 2. desember kl 17.00 og Søndag 3.desember kl 13.00 og kl 17.00. 

Visningstimer: uke 48 (4 år til og med 4.klasse. Visningstime er til samme tid som vanlig dansetime men at foresatte kan se)

Siste kursuke høst: uke 48

Oppstart vår: uke 3 (fra mandag 15.januar)

Vinterferie: uke 8

Påskeferie: uke 14 og 15 (for at uker skal gå opp med forestillingsdato)

Dansens Dag: rundt 29.april

Forestilling vår: helgen 1.-3.juni

Siste kursuke: uke 22


Billetter til alle forestillinger finner du på www.flammen.no


Det sendes ut informasjon i forkant om alt det praktiske rundt gjennomføring av forestillingene.

Våre semestre er kortere enn skolens semestre. Når våre semester er i gang følger vi i utgangspunktet skoleruta for Nittedal, avvik kan forekomme.

Årsplan: Funksjoner
bottom of page