Ledelsen

Danseverket ledes av et styre, og arbeidsutvalget (AU). Stiftelsens daglige ledelse og drift ivaretas av arbeidsutvalget. AU skal drive stiftelsen i tråd med gjeldende vedtatte handlingsplan.

Ledelsen ved Danseverket i Nittedal

Daglig leder og prosjektkonsulent: Anette Meiltoft 
Kontorkonsulent: Camilla Wang Pettersen
Markedsførings- og prosjektkonsulent samt faglig leder for Danseverket Dansekompani og fordypningsprogrammene: Ina-Helén Oskarsen
Faglig leder Treningsverket: Camilla Haugo

cropped-cropped-13479676_10157145609105235_928383351_n.jpg