ddd.jpeg

HJELPEOPPGAVER DERE ER SATT OPP PÅ

Hjelpeoppgaver til forestilling 4. desember 2022

Oppgavene under gjennomføres av én av de foresatte dersom ikke annet er spesifisert. Det må gis tydelig beskjed til camilla@danseverket.no dersom man absolutt ikke får det til eller ikke klarer å bytte /ordne det selv.

Vi takker for den hjelpen vi hver forestilling får fra dere foresatte som gjør at opplevelsen for dansere, publikum og dansepedagoger blir fantastisk. Vi hadde faktisk ikke klart det uten deres hjelp!

Finn ut hvilke partier ditt barn går på og sjekk ut hvilke hjelpeoppgaver du har.


STÅ I KAFÉ (OG LYKKEHJUL) OG GARDEROBEVAKTER FOR DANSEELEVER

Dere fordeles på de to oppgavene:

Salg av kafévarer og klær med logo. Ansvar for lykkehjulet. Rydde ting som søppel, plakater og lignende etter forestillingene.

Passe på de yngste danserne (5.-6.klasse) i garderoben deres før og under forestillingene, i Lillesalen og garderoben oppe

Søndag kl. 12.00-16.00    Street 5.-6. klasse gruppe 2

Søndag kl. 16.00-19.30    Street 5.-6. klasse gruppe 1


TA MED KAKE

Kaken må være oppskåret og lett å spise med hendene. Vi oppfordrer til kaker på størrelse med langpanne-kake. (Husk å hente kakefat etter forestillingen, merk kakefat med navn)

Søndag, levere kl.12.15:  Jazz 5.-6. klasse nivå 1

Søndag, levere kl.16.15:  Jazz ung 1-2 gruppe 2 (torsdager)


LEVERE LODDGAVE: 

Verdi ca. 50 kr. Det trengs ikke å pakke inn loddgave. Leveres på lykkehjul-bordet nede ved kjøkkenet

Søndag, levere kl.12.15:  Jazz voksne og Jazz 5.-7. klasse Ulverud


RIGGE TIL KAFÉ UNDER SCENEPRØVER LØRDAG: 

Sette ut bord og stoler, gjøre alt klart til kafésalg på forestillingene.

Lørdag 3.12 kl.13:             Musikal 5.klasse og oppover (de av dere som ikke har noen andre hjelpeoppgaver på forestillingen gjennom andre dansegrupper)


LAGE VARMMAT OG SERVERE DEN TIL DANSERNE:

Lage mat, servere og rydde etterpå:

Dansekompaniet

Oppmøte kl.14 dagen man er satt opp. Servering ca kl. 15/15.30

KL 14 Lage mat: Foresatte til Andrine, Fride, Guro, Cathrine

Ca kl 15  Servere mat: Foresatte til Helene, Maia, Mari, Tuva, Maud

(Dere kan bytte innbyrdes hvis dere har behov for det)TRANSPORT AV KOSTYMER OG UTSTYR TIL FLAMMEN:  

Juniorkompaniet, halvparten

Oppmøte på Danseverket torsdag 1.desember kl.15.30 (Dere får også egen epost med mer informasjon)


TRANSPORT AV KOSTYMER OG UTSTYR FRA FLAMMEN: 

Juniorkompaniet, halvparten

Rett etter siste forestilling søndag 05.desember ca kl. 19.30. (Dere får også egen epost med mer informasjon). Bilene kan møte opp bak Flammen ved lagerdøra (til høyre for Alf Prøysen-statue)


VASKE KOSTYMER ETTER SISTE FORESTILLING: 

Posene med kostymer kan hentes ca kl.19.30

Når dere tar en pose med kostyme skal dere skrive dere inn på liste: Hva står det på posen dere tar med, og navnet på danseeleven dere er foreldre for.

Barnekompaniet

Kostymene må vaskes alene (ikke med annen vask). Ca. 1 pose med kostymer pr. familie. Leveres til Danseverket innen utgangen av uke 49 

  

RYDDE DANSEMATTER OG GENERELL RYDDING ETTER SISTE FORESTILLING:

Rett etter siste forestilling, ca kl.19.15. Oppmøte ved inngangsdøren til Kulturskolen.


Ungdomskompaniet (DvUk)


Vi fordeler oss på disse oppgavene: 

-Sette klart utstyr og kostymer backstage (kostymer skal vaskes av foreldre, utstyr og rest fra kafe-salg skal tilbake til Danseverket)

-Vaske og rydde dansematter

-Se over garderobene