2017_05_20_5706.jpg

HJELPEOPPGAVER TIL FORESTILLING

Hjelpeoppgaver til forestillingen "Dobbel dose DANS" 12.desember 2021


STÅ I KAFÉ (OG LYKKEHJUL) OG GARDEROBEVAKTER FOR DANSEELEVER

Dere fordeles på de to oppgavene:

Salg av kafévarer og klær med logo. Ansvar for lykkehjulet. Rydde ting som søppel, plakater og lignende etter forestillingene.

Passe på de yngste danserne i garderoben deres før og under forestillingene, i Lillesalen og garderoben oppe

Søndag kl. 12.00-16.00:Jazz 5.-6. klasse nivå 1 og Musikal 5.-7. klasse

Søndag kl. 16.00-19.30: Jazz 5.-7. klasse nivå 2


TA MED KAKE OG KAFFEPOSE

Kaken må være oppskåret og lett å spise med hendene. Vi oppfordrer til kaker på størrelse med langpanne-kake. (Husk å hente kakefat etter forestillingen, merk kakefat med navn)

Søndag, levere kl.12.15: Hip hop-gutta 5.kl oppover og Jazz 5.-7. klasse Ulverud

Søndag, levere kl.16.15: Street 5.-6. klasse og Street ung 1-2


LEVERE LODDGAVE: 

Verdi ca. 50 kr. Det trengs ikke å pakke inn loddgave.

Søndag, levere kl.12.15: Jazz voksne og Jazz ung 1-3 onsdager

RIGGE TIL KAFÉ UNDER SCENEPRØVER LØRDAG: 

Sette ut bord og stoler, gjøre alt klart til kafésalg på forestillingene.

Lørdag 7.12 kl.13: Klassisk 5.-6. klasse


TRANSPORT AV KOSTYMER OG UTSTYR TIL FLAMMEN:  

Juniorkompaniet

Oppmøte på Danseverket torsdag 9.desember kl.16 (Dere får også egen epost med mer informasjon)


TRANSPORT AV KOSTYMER OG UTSTYR FRA FLAMMEN: 

Juniorkompaniet

Rett etter siste forestilling søndag 12.desember ca kl. 19.30. (Dere får også egen epost med mer informasjon)


VASKE KOSTYMER ETTER SISTE FORESTILLING: 

StreetCrew

Kostymene må vaskes alene (ikke med annen vask). Ca. 1 pose med kostymer pr. familie. Leveres til Danseverket innen utgangen av uke 50 


VÆRE MED Å HOLDE DET RYDDIG, PASSE PÅ HVERANDRE, KOSTYMER OG GARDEROBER SPESIELT:

Juniorkompaniet (elevene)

  

RYDDE DANSEMATTER OG GENERELL RYDDING ETTER SISTE FORESTILLING:
Danseverket Dansekompani

Rett etter siste forestilling, ca kl.19.00

Dansematter ryddes mandag 13.desember ca kl 11.00. Send en e-post til ina@danseverket.no hvis du har mulighet til å bidra med dansematter.

Alle spørsmål sendes til post@danseverket.no