1f2a1521.jpg

SMITTEVERN

Gjeldende smittevern for Danseverket


Vi på Danseverket tar smittevern svært alvorlig og holder oss oppdatert på relevante anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter, NIF og særforbund og tilrettelegger aktiviteten i samsvar med dette.

Fra 25.09.21 kl.16 er det generelle nasjonale påbud og anbefalinger som gjelder.

For aktivitet på Danseverket betyr dette:

  • Vær hjemme om man ikke er frisk, eller har symptomer

  • God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold

  • Hender vaskes eller sprites umiddelbart når du kommer

  • Vi registrerer alle som er tilstede; påse at du har riktig kontaktinformasjon i icapire/påmeldingssystemet. Dere har en profil der inne og kan selv endre e-postadresse, legge til, bytte osv. Sjekk at DIN epost er riktig registrert. Må fylles inn to steder