Hjelpeoppgaver “OSS ALLE”

Oppgavene under gjennomføres av én av de foresatte dersom ikke annet er spesifisert. Det må gis tydelig beskjed til ina@danseverket.no eller post@danseverket.no dersom man absolutt ikke har mulighet til å bidra med oppsatte hjelpeoppgave!

Vi takker for den hjelpen vi hver forestilling får fra dere foresatte som gjør at opplevelsen for dansere, publikum og pedagoger blir fantastisk.

I år er det også ekstra smitteverns-regler som vi forventer at alle setter seg inn i før man kommer til Kulturverket Flammen. En veileder vil bli utarbeidet og publisert.

Finn ut hvilke partier ditt barn går på, og se nedenfor hvilke hjelpeoppgaver du er satt opp til i år:


STÅ I KAFÉ/GARDEROBEVAKT
Kafevakter: Salg av kafévarer og klær med logo (kun Vipps). Ansvar for lykkehjulet og salg av lodd. Rydde ting som søppel, plakater og lignende etter forestillingene. Det er 3 kafé-utsalgssteder denne runden. 2 nede, og 1 oppe. Vi skal ha minimum 3 kaféverter på hvert utsalgssted, slik at det ikke danner seg kø.

Garderobevakter: Passe på de yngste danserne i garderoben deres før og under forestillingene. Minne om avstand, og bistå med smittevern i garderober.

Lørdag kl. 11.00-14.00: Street ung 3-4, Minidans Tirsdag og Hiphopgutta 5. kl og oppover
Lørdag kl. 15.00-18.00: Street ung 2-3, Hiphopgutta 3.-4. kl.
Søndag kl. 11.00-14.00: Samtidsdans ung 1-2, Jazz 3.-4. klasse torsdag
Søndag kl. 15.00-18.00: Streetcrew, Minidans Ulverud


TA MED KAKE OG EN KAFFEPOSE (FILTERMALT)
Kaken må være oppskåret på forhånd og ha folie/lokk- viktig med tanke på dråpesmitte. Oppfordrer til kaker på størrelse med langpannekaker. (Husk og hente kakefat etter forestillingen. Det er lurt å merke kakefatene!)

Kaffe og kake leveres til kaféutsalgene.

Lørdag, levere kl 11.15: Musikal 5.-7. kl. og SFO Ulverud
Lørdag, levere kl 15.15: Street 5.-6. klasse
Søndag, levere kl 11.15: Jazz 5.-6. klasse nivå 1 og Jazz ung 1-2
Søndag, levere kl 15.15: Ballett 1.-2. klasse og Ballett 3.-4. kl


LEVERE FRUKTBEGER
Oppskåret frukt i begere, til kaféutsalg (ca 3 begere) Hvis du har mulighet, er det fint å unngå plastbegere 🙂

Lørdag, levere kl. 11.15: Minidans Mandag (Rotnes)
Søndag, levere kl. 11.15: Jazz 3.-4. klasse onsdag og Jazz 1.-2.klasse


LEVERE LODDGAVE 
Verdi ca. 50 kr. Leveres i kafeen nede. (Loddgaven skal ikke pakkes inn)
Leveres lørdag kl 11.30 eller på sceneprøver tidligere i uken

Lørdag kl 11.15: Street ung 1-2 og SFO Rotnes


ETTER SISTE FORESTILLING, ULIKE OPPGAVER: Juniorkompaniet, Barnekompaniet, DvDk
Alt undernevnte skjer rett etter siste forestilling søndag 6.juni ca kl. 20.00 og vi fordeler oss rundt.

SETTE KLART UTSTYR OG KOSTYMER BACKSTAGE
Alt som skal tilbake til Danseverket (unntatt kostymer i røde plastposer) plasseres ved nødutgangen backstage for transport.

VASKE OG RYDDE DANSEMATTER ETTER SISTE FORESTILLING
Hjelp til at dansemattene kan vaskes og eventuelt ryddes bort.

VASKE KOSTYMER ETTER SISTE FORESTILLING SØNDAG
Man må påberegne å vente litt etter siste forestilling, slik at elevene rekker å ta av seg og putte kostymet sitt i røde poser. Deretter skal posene ryddes ut i foajeen og man kan ta de med hjem for vask. Ca. 1-2 pose(r)  med kostymer pr. familie. Leveres til Danseverket uken etter forestillingen. Kostymene må vaskes alene (ikke med annen vask).

SE OVER GARDEROBENE
Alle garderobevakter han ansvaret for at ting er ryddig og tatt ut søppel men et overblikk på om stoler og bord o.l står som det skal er en oppgave vi som er sist må ta.


Diverse:
Ta kontakt med oss dersom du har mulighet til å hente brus i Lillestrøm noen dager i forkant av forestillingshelgen?
Har du en stor bil og kan tenke deg å bidra med frakt av kostymer/scenografi? Ta kontakt 🙂