Betingelser ved kjøp av kurs

Reglement for Danseverket, danseskole tilsluttet forbundet Norske Dansekunstnere (NoDa)

 • Innmelding er forpliktende og plassen din holdes av i dette året. Du blir da medlem av Danseverket dette året. Faktura sendes ut hvert semester. Evt avmelding for vårsemesteret må skje innen midten av desember.
 • Påmelding til dansekurs er bindende og gjelder fra 2. kursuke, oppmøte 2 ganger regnes også som påmelding.
 • Semesteravgiften betales to eller fire (tren så mye du vil) ganger i året. Faktura utsendes oppgitt e-post.
 • Dansestudioet har intet ansvar for elevenes personlige effekter eller verdisaker.
 • Danseverket er medlem av Frilynt og har gjennom dem en ulykkesforsikring for medlemmer.
 • Ved lang tids sykdom, med sykmelding, refunderes semesteravgiften fra sykemeldingsdato. Sykemelding bekreftes ved å sende oss en legeattest. Semesteravgift refunderes ikke for kortere sykdom, reiser eller forhold som er utenfor danseskolens kontroll og force majeure.
 • Danseverket forholder seg til de til enhver tid gjeldende anbefalingene for smittevern. Dette kan medføre endringer i vår planlagte kursvirksomhet på relativt kort varsel.
 • Dersom endringer inntrer før kursstart, kan man trekke seg fra kurset.
 • Ved pålagt stenging eller restriksjoner som følge av nasjonalt smittevern, vil Danseverket erstatte danseundervisning med digital undervisning. Dette vil da være i stedet for undervisning i studio, og er ikke grunnlag for refusjon.
 • Alle elever plikter å bidra i arbeidet med smittevern og følge anvisningene fra pedagoger og administrasjonen.
 • Foresatte og elever har selv ansvar for å få med seg all informasjon som ligger på nettsiden. 
 • Foresatte har ansvar for at Danseverket har riktig e-postadresse slik at all informasjon når frem. Vi sender ut flere medlemsbrev og fakturaer i halvåret. Send oss e-post hvis dere ikke har mottatt mail i løpet av de første månedene
 • Eleven har ikke anledning til å benytte danser/koreografier innstudert ved studioet uten samtykke fra Danseverket.
 • Ved påmelding gis det samtykke til å bli tatt bilde av eller filmes ved Danseverket (brukes internt, på våre nettsider og sosiale medier samt i reklamemateriell) ved å aktivt huke av markeringsboks. Elevene navngis ikke på bildene.
 • Det er ikke tillatt å filme forestillinger eller ta bilder med blitz. Vi filmer alle forestillinger og disse kan kjøpes av Danseverket