Veiledning til påmelding

Veiledning til påmelding på kurs ved Danseverket i Nittedal

Alle skal få tilpasset undervisning og målet vårt er å utvikle elevene på best mulig måte. Alle våre dansekurs passer like godt for gutter som for jenter.
Her hos oss er det plass til DEG, gutter og jenter, om du er helt fersk eller drømmer om dans som levevei!
Vi har mange ulike “pakker”, løsninger og dansestiler du kan velge mellom 🙂 Timeplan og påmelding finner du her
Har du spørsmål før påmelding send oss en mail her


4 år –  4.klasse
(Følger alder)
1.-2.klassinger får tilbud om dans i SFO-tid på sin skole. Dette tilbudet finnes ved alle barneskoler i Nittedal.
Fra 3.klasse kan man velge mellom klassisk ballett, jazzdans og hip hop gutta; eller gå flere kurs.
For 2.-3.klasse på Rotnes skole har vi også “Kulturklubben” som alternativ til SFO.


5.klasse – 6.klasse (Følger alder)
Vi har klassisk ballett, jazz, street  (hip hop), hip hop gutta og barnekompani for denne aldersgruppen. For å danse i barnekompaniet må man minst ha danset ett år tidligere.
Jazz: Må gå nivå 1 før 2. Har man danset flere år kan det vurderes om det er mest hensiktsmessig åbegynne rett på 2.
5.-6. klassinger
Du kan velge mellom hip hop, klassisk ballett, musikal, jazz og Barnekompani. (Se info om kompanitilbudet under)

Jazz ung 1-2 fra 7.klasse anbefales som en ekstra jazzklasse for de som ønsker flere i uken.


Ungdom: fra 7.klasse og oppover
Har du begynt i 7. klasse kan du begynne på våre ungdomspartier- kalt UNG ( Eksempel jazz ung 1-2) Har du allerede gått på UNG 1-2- partier/kurs følger UNG 2-3 (på kurs med nivå 3-4 og 4 har kompanier fortrinnsrett) Du kan ikke hoppe over et nivå, uten særskilt avtale.
Vi anbefaler i tillegg alle ungdommer å gå på timen “Grunntrening”, som blir satt opp som kortkurs.

Vi deler klassene i forskjellige nivåer fra 7.klasse. Selv om du har danset flere år kan det godt hende du kommer i klasse med både nybegynner og litt øvet elever. Pedagogen vil ta hensyn til dette i klassen og gi utfordring til begge nivåer. Det er aldersforskjell i gruppene fordi nivået og danseferdighetene kan være den samme om du er 13 år eller 16 år. Elever som har en raskere progresjon/utvikling, kan flyttes opp til høyere nivå, dersom pedagogen mener dette er hensiktsmessig. Husk at vi utvikler oss forskjellig, og dermed kan det skje at for eksempel venner som har danset sammen ender opp i forskjellige partier. Pedagogene som underviser vil plassere elevene i grupper på det nivået de mener er aller best for den enkelte elevs utvikling. Vi mener at mestring gir danseglede.

Ungdom nivå 1-2: Noen elever er nybegynnere, andre har mer danseerfaring.
Anbefales som supplement til alle som går nivå ung 2-3 og ønsker å danse samme stil flere ganger i uken. Kan gå både jazz ung 1-2 fra 7.klasse og jazz ung 1-2 fra 8.klasse ved ønske eller behov.

Ungdom nivå 2-3: Har utviklet danseteknikken og forståelsen av dansefaget. Har danset mange år, og har vært gjennom grunnleggende teknikk. Her går du minimum 2 år før du kan avansere, men det er selvfølgelig også avhengig av kunnskap og mestring. Når man starter på dette nivået, kan man også velge Juniorkompaniet som fordypningsklasse.
Stiler på nivå ung 1-2 anbefales som supplement ved ønske eller behov.

Ungdom nivå 3-4 og nivå 4: Har god, grunnleggende danseteknikk og har danset flere klasser per uke over flere år. Dette nivået kan man ikke melde seg på uten anbefaling fra Danseverket. Fra dette nivået kan du prøve deg på audition til Danseverket Dansekompani. Stiler på nivå ung 2-3 anbefales som supplement ved ønske eller behov.


Fordypningsprogram/kompaniene

Våre fordypningsprogram gir deg muligheten til å få mer erfaring med dans, bli inspirert, føle fremgang og møte nye venner. Tilbudet passer deg som ønsker ekstra utfordringer. Det gir et godt grunnlag for deg som vil søke deg videre til danselinjer ved videregående skoler.
Kompaniklassene har ekstra fokus på koreografier og uttrykk. Timene inneholder alt fra kreativt og skapende fokus til mer sjangerspesifikk teknikktrening. Pedagogene våre gir personlig veiledning og vi er opptatt av at den enkelte skal utvikle sine tekniske ferdigheter samt bli tryggere til å uttrykke seg gjennom dans. Du må regne med ekstra øvinger i forbindelse med forestillinger, oppvisninger og «stunts» eller «events» som for eksempel Dansens Dager, forestillinger på Flammen og andre visningsarenaer.

Vi har fordypningsprogram fra 5.klasse og oppover, i form av elevkompanier.

Barnekompaniet 5-7.klasse
Passer for deg som ønsker å danse mye, lære å lage egne danser, være med på flere danseoppdrag og samarbeide som dansekompani. Samarbeid og et godt sosialt miljø er noe vi fokuserer på, også utenom dansetimene. Barnekompaniet har bl.a opptrådt på diverse skoler, Juniorklubben, på UKM, på Dansens dager,  Mosenteret, i Rådhuskantina og under Rebusløpet på Danseverket. Det kreves at du går minst to danseklasser i uka, i tillegg til Barnekompani-timen. Dette gjelder alle partier mellom 5. og 7.klasse. Elever som har danset lenge har fortrinnsrett. Danseverket bekrefter plassen etter påmelding.

Barnekompanipakke 5.-7. klasse:
Motivert, riktig alder (5.-7. klasse) må gå 2 kurs i tillegg til Barnekompaniet

Barnekompani (velge 2 klasser i tillegg)
+ Jazz 5.-7. klasse 2
+ 7. klassinger kan gå jazz ung 1-2
+ 6. klassinger velger mellom alle 5.-6 klasse-grupper (Klassisk ballett, hip hop, musikal)

Max 18 plasser, for å kunne tilrettelegge ekstra godt da dette er et fordypningsprogram. 

Leder for barnekompaniet: Anne Bratteberg, kontakt: anne@danseverket.no


Juniorkompaniet: ca 8.-10.klasse
Passer for deg som ønsker å danse mye, jobbe med ulike sceniske uttrykk, samarbeide som dansekompani og være medskapende i ulike danseoppdrag. Samarbeid og et godt sosialt miljø er noe vi fokuserer på, også utenom dansetimene. Det kreves at du går minst tre danseklasser i uka i tillegg til Juniorkompani-timen.

Juniorkompanipakke:
Har man gått Barnekompaniet og skal opp i 8 klasse anbefales/ er man førsteprioritet på Juniorkompani.

Juniorkompaniet (velge 3 klasser i tillegg)
+ Jazz ung 3-4
+ Evt også jazz ung 2-3 som jazzkurs nr 2 for mengdetrening
+ Samtidsdans ung 2-3
+ Klassisk ung 2-3
+ Hip hop ung 2-3
+ Musikal ung 3-4

Elever som har danset lenge og har vært i barnekompaniet har fortrinnsrett. Danseverket bekrefter plassen etter påmelding. 

Max 18 plasser, for å kunne tilrettelegge ekstra godt da dette er et fordypningsprogram

Leder for juniorkompaniet: Line Joten, kontakt: line@danseverket.no 


Danseverket Dansekompani: VGS-elever (med audition og unntak)
Må danse minimum 4 timer hver uke i ulike dansestiler: jazz, moderne/samtidsdans, klassisk og hip hop, i tillegg til 1,5 time som er dedikert til kompaniarbeid.

Formålet er å spre scenisk dans til så mange som mulig og utvikle medlemmene videre som dansere. Det er viktig for oss å skape god kultur som engasjerer og berører livene til menneskene som bor i vår kommune. Skape engasjement og debatt. Vi bruker derfor mye tid på å velge og utvikle tema og konsept til våre årlige kompaniforestillinger.  

Vår visjon er å styrke dansen i lokalmiljøet og være en synlig dansegruppe på høyt nivå. Max 15 plasser, for å kunne tilrettelegge ekstra godt da dette er et fordypningsprogram

Danseverket Dansekompani:
Dansekompaniet (velge 4 klasser i tillegg)
+ Jazz ung 4 to ganger i uka
+ Samtidsdans ung 3-4
+ Klassisk ung 3-4
+ Hip hop ung 3-4
+ Musikal ung 3-4
Danseverket Dansekompani kan du lese mer om her

Leder for Danseverket Dansekompani: Ina-Helén Oskarsen, kontakt: ina@danseverket.no


StreetCrew for elever fra 7.klasse og oppover
StreetCrew er et fordypningsprogram som gir elevene mulighet til å utvikle seg innen ulike streetstiler og oppdage streetdans-miljøet. Gjennom freestyle og kreativt arbeid vil danseren bli kjent med sin stil og sitt utrykk. StreetCrew skal også jobbe frem ulike koreografier for å kunne opptre på små og store arenaer i Nittedal. Det sosiale vektlegges høyt og gruppesammensetningen med ulike aldre, kjønn og nivå beriker crewet faglig og som gruppe. Slik gjøres det tradisjonelt i streetdans-miljøet.

Kriterier for å kunne melde seg på StreetCrew:

  • Må gå en street klasse i riktig alder og nivå.
  • Må gå en annen valgfri stil fra ønske i riktig nivå; klassisk ballett, samtidsdans, jazz, musikal, urbane stiler.

Elever i rett alder kan delta på både StreetCrew og Barnekompaniet. Det er dessverre ikke mulighet til å kombinere Juniorkompaniet eller DvDk med StreetCrew, av praktiske årsaker.
Max 18 plasser, for å kunne tilrettelegge ekstra godt da dette er et fordypningsprogram.

Dersom du går både StreetCrew og barnekompaniet må du gå følgende kurs:

  • Ett street kurs, StreetCrew, barnekompaniet og 5-7 klasse jazz nivå 2. I tillegg anbefaler vi også en annen stil.

Eventer StreetCrew ønsker å delta på:
StreetCrew er et showbasert crew som kommer til å være med på små og store oppdrag som for eksempel:

UKM
Opptre på 3v3 cup/innebandy/sportsarrangementer
Opptre på næringslivarrangemener
Opptre med “site spesific” der det passer, som f.eks togstasjon på Dansens Dag o.l

I tillegg er dette eksempler på eventer StreetCrew kan delta på:

  • Soul Session Oslo Extended
  • Battle of the South 
  • Measure your crew 
  • Urban Moves 

Leder for StreetCrew Camilla Haugo: camillah@danseverket.no


Foto: Lars Friestad og Ahne Hovdhaugen