Smittevern for Danseverket

Vi på Danseverket tar smittevern alvorlig og holder oss oppdatert på relevante anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter, NIF og særforbund og tilrettelegger aktiviteten i samsvar med dette.

For å delta på timer i studio forplikter du deg til å følge disse smittevernsreglene: 

 • Vi registrerer alle som er tilstede; påse at du har riktig kontaktinformasjon i icapire/påmeldingssystemet
 • Pedagogen er ansvarlig ved all organisert dansing og påser at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene

Rutiner (kom rett før timen din starter):
Før du kommer: være helt frisk og symptomfri, vask hender, vær ferdig skiftet (hvis det går), ha oppsatt hår. Fyll egen vannflaske med vann hjemme. Ha med minst mulig eiendeler til oss.

Når du er her:
– bruk antibac med en gang du kommer inn, eller vask hender
– kun pedagog/instruktør skal åpne dører, bruke musikkanlegg,
lysbryter, åpne vinduer, bruke varmepumper osv. Berør færrest mulig overflater.
– gå direkte til det studioet/salen du har fått tildelt og bli i det rommet

Når du er ferdig:
– når timen er over går du direkte ut, ikke bli igjen 

GENERELT:

 • Fellesområdene brukes ikke til annet enn gjennomgang; det ikke anledning til å vente der, annet enn for dansere mellom timer og foresatte til de aller minste. Hold avstand!
 • Garderober skal benyttes minst mulig
 • Hold alltid en meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper
 • Innholdet i dansetimen legges opp til minst mulig forflytning/kontakt, samt at ulik alder deles i ulike grupper i rommet
 • Utstyr brukes minst mulig og desinfiseres ved bruk av ansvarlig pedagog
 • Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, god tilgang på antibac og rutiner for grundig vask av hender, før og etter aktiviteten
 • Alle bør benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra lokalet
 • Ellers gjelder vanlig hygiene og smittevernstiltak som å vaske hendene regelmessig i 20 sekunder med såpe og vann eller alkoholbasert håndsprit, dekke nese og munn med et papirlommetørkle eller bruk albuekroken når du hoster eller nyser, unngå nærkontakt med
  personer som er syke, holde deg hjemme og isolere deg fra andre i hjemmet hvis du føler deg syk, unngå å berøre øynene, nesen eller munnen hvis hendene dine ikke er rene
 • Det er helt frivillig om du vil komme
 • Det skal ikke utøves danseaktivitet med mindre man er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og den kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes og digital undervisning overtar for normal undervisning for alle.