Smittevern for Danseverket – timer i studio

Vi på Danseverket tar smittevern alvorlig og holder oss oppdatert på relevante anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter, NIF og særforbund og tilrettelegger aktiviteten i samsvar med dette.

For å delta på timer i studio forplikter du deg til å følge disse smittevernsreglene: 

 • Det skal være en definert ansvarlig ved all organisert dansing som påser at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene
 • Rutiner (kom til oppsatt tid):
  Før du kommer: være helt frisk og symptomfri, vask hender, vær ferdig skiftet, ha
  oppsatt hår. Fyll egen vannflaske med vann hjemme
  Når du er her:
  – vent på parkeringsplassen til pedagog/instruktør henter dere inn; hold avstand
  – bruk antibac med en gang du kommer inn
  – kun pedagog/instruktør skal åpne dører, bruke musikkanlegg,
  lysbryter, åpne vinduer, bruke varmepumper osv. Ta på minst
  mulig
  – gå direkte til det studioet/salen du har fått tildelt og bli i det rommet
  Når du er ferdig:
  – når timen er over går du direkte ut, ikke bli igjen 
 • Vi registrerer alle som er tilstede; påse at du har riktig kontaktinformasjon i icapire/påmeldingssystemet
 • Fellesområdene brukes ikke til annet enn gjennomgang (det ikke anledning til å vente der)
 • Garderober kan ikke benyttes
 • Maksimalt 10 stk i en gruppe; definert ut fra hvilken sal de er i. Ansvarlig pedagog/instruktør påser at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene
 • Hold alltid en meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper
 • Unngå å ta i ansiktet
 • Innholdet i dansetimen skal legge opp til minst mulig forflytning
 • Utstyr brukes ikke
 • Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, god tilgang på antibac og rutiner for grundig vask av hender, før og etter aktiviteten
 • Alle bør benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra lokalet
 • Ellers gjelder vanlig hygiene og smittevernstiltak som å vaske hendene regelmessig i 20 sekunder med såpe og vann eller alkoholbasert håndsprit, dekke nese og munn med et papirlommetørkle eller bruk albuekroken når du hoster eller nyser, unngå nærkontakt med
  personer som er syke, holde deg hjemme og isolere deg fra andre i hjemmet hvis du føler deg syk, unngå å berøre øynene, nesen eller munnen hvis hendene dine ikke er rene
 • Det er helt frivillig om du vil komme
 • Det skal ikke utøves danseaktivitet med mindre man er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og den kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes

Anbefalte grenser for antall dansere i de ulike salene:
Studio/sal 1 og 2: 8 stk
Studio/sal 3: 10 stk