Digital undervisning

Kjære alle på Danseverket

Danseverket i Nittedal ble pålagt stengt den 12. mars og vi vet enda ikke når vår virksomhet kan starte opp igjen. Dette er en vanskelig situasjon for oss alle.

Våre dansekurs dette semesteret går over 17 uker og vi hadde normal drift frem til vi ble pålagt av myndighetene å stenge fysiske dansetimer.  Vi har fått oppfordring fra myndighetene om å «drive normale virksomheter på en noe unormal måte i disse tider». Derfor har vi/og vil vi fortsatt erstatte vår normale undervisning med digital undervisning (slik som på alle skolene) og vi håper å kunne ha noen uker som normalt mot sommeren. Vi etterstreber å få gitt alle elevene våre den undervisningen de har rett på, slik at vi opprettholder vår del av kjøpsavtalen som er å gi elevene danseopplæring i 17 uker.

Størstedelen av vårt driftsgrunnlag er kursavgiften vår, og vi er avhengige av dette slik at vi også kan fortsette fremover og planlegge nytt danseår. Vi omfattes heller ikke av ulike “støttepakker” fra regjeringen pr i dag.

Vi kommer nå til å sette i gang med live-sendinger og hele dansetimer “nesten” slik det ville vært i studio. Vi lager nå en fast timeplan som vil være lik de siste ukene som er igjen av ordinært semester.

Pedagogene gleder seg til “å se” dere igjen!!

Følg med for mer informasjon om når dansetimer for din alder vil sendes live eller legges ut. Dette vil legges inn/linkes til i Facebook-gruppen og her på nettsiden.

Foto: Mikael B. Örtenheim