Veiledning til påmelding

Veiledning til påmelding på kurs ved Danseverket i Nittedal

Alle skal få tilpasset undervisning og målet vårt er å utvikle elevene på best mulig måte. Alle våre dansekurs passer like godt for gutter som for jenter. Link til påmelding finner du her


4 år –  4.klasse
(Følger alder)
1.-2.klassinger får tilbud om dans i SFO-tid på sin skole. Dette tilbudet finnes ved alle barneskoler i Nittedal.
Fra 3.klasse kan man velge mellom klassisk ballett, jazzdans og hip hop gutta; eller gå flere kurs.
For 2.-3.klasse på Rotnes skole har vi også “Kulturklubben” som alternativ til SFO.


5.klasse – 6.klasse (Følger alder)
Vi har klassisk ballett, jazz, street  (hip hop), hip hop gutta og barnekompani for denne aldersgruppen. For å danse i barnekompaniet må man minst ha danset ett år tidligere.
Jazz: Må gå nivå 1 før 2. Har man danset flere år kan det vurderes om det er mest hensiktsmessig åbegynne rett på 2.
Jazz ung 1-2 fra 7.klasse anbefales som en ekstra jazzklasse for de som ønsker flere i uken.


Ungdom: fra 7.klasse og oppover

Vi deler klassene i forskjellige nivåer fra 7.klasse. Selv om du har danset flere år kan det godt hende du kommer i klasse med både nybegynner og litt øvet elever. Pedagogen vil ta hensyn til dette i klassen og gi utfordring til begge nivåer. Det er aldersforskjell i gruppene fordi nivået og danseferdighetene kan være den samme om du er 13 år eller 16 år. Elever som har en raskere progresjon/utvikling, kan flyttes opp til høyere nivå, dersom pedagogen mener dette er hensiktsmessig. Husk at vi utvikler oss forskjellig, og dermed kan det skje at for eksempel venner som har danset sammen ender opp i forskjellige partier. Pedagogene som underviser vil plassere elevene i grupper på det nivået de mener er aller best for den enkelte elevs utvikling. Vi mener at mestring gir danseglede.

Ungdom nivå 1-2: Noen elever er nybegynnere, andre har mer danseerfaring.
Anbefales som supplement til alle som går nivå ung 2-3 og ønsker å danse samme stil flere ganger i uken. Kan gå både jazz ung 1-2 fra 7.klasse og jazz ung 1-2 fra 8.klasse ved ønske eller behov.

Ungdom nivå 2-3: Har utviklet danseteknikken og forståelsen av dansefaget. Har danset mange år, og har vært gjennom grunnleggende teknikk. Her går du minimum 2 år før du kan avansere, men det er selvfølgelig også avhengig av kunnskap og mestring. Når man starter på dette nivået, kan man også velge Juniorkompaniet som fordypningsklasse.
Stiler på nivå ung 1-2 anbefales som supplement ved ønske eller behov.

Ungdom nivå 3-4 og nivå 4: Har god, grunnleggende danseteknikk og har danset flere klasser per uke over flere år. Dette nivået kan man ikke melde seg på uten anbefaling fra Danseverket. Fra dette nivået kan du prøve deg på audition til Danseverket Dansekompani. Stiler på nivå ung 2-3 anbefales som supplement ved ønske eller behov.


Fordypningsprogram/kompaniene

Vi har fordypningsprogram fra 5.klasse og oppover.

Barnekompaniet 5-7.klasse:
Passer for deg som ønsker å danse mye, lære ulike stiler, være med på flere danseoppdrag og samarbeide som dansekompani. Samarbeid og et godt sosialt miljø er noe vi fokuserer på, også utenom dansetimene. Barnekompaniet har bl.a opptrådt på diverse skoler, Juniorklubben, Mosenteret, i Rådhuskantina og under Rebusløpet på Danseverket. Det kreves at du går minst to danseklasser i uka, i tillegg til Barnekompani-timen. Elever som har danset lenge har fortrinnsrett. Danseverket bekrefter plassen etter påmelding.

Juniorkompaniet: 8.- ca 10.klasse

Passer for deg som ønsker å danse mye, lære ulike stiler, være med på flere danseoppdrag og samarbeide som dansekompani. Samarbeid og et godt sosialt miljø er noe vi fokuserer på, også utenom dansetimene. Det kreves at du går minst tre danseklasser i uka, i tillegg til Juniorkompani-timen.
Elever som har danset lenge og har vært i barnekompaniet har fortrinnsrett. Danseverket bekrefter plassen etter påmelding.

Danseverket Dansekompani: VGS-elever (med audition og unntak)

Må danse minimum 4 timer hver uke i ulike dansestiler: jazz, moderne/samtidsdans, klassisk og hip hop, i tillegg til 1,5 time som er dedikert til kompaniarbeid.
Formålet er å spre scenisk dans til så mange som mulig og utvikle medlemmene videre som dansere. Det er viktig for oss å skape god kultur som engasjerer og berører livene til menneskene som bor i vår kommune. Skape engasjement og debatt. Vi bruker derfor mye tid på å velge og utvikle tema og konsept.  
Vår visjon er å styrke dansen i lokalmiljøet og være en synlig dansegruppe på høyt nivå.

StreetCrew for elever fra 7.klasse og oppover:

StreetCrew er et fordypningsprogram som gir elevene mulighet til å utvikle seg innen ulike streetstiler og oppdage streetdans-miljøet. Gjennom freestyle og kreativt arbeid vil danseren bli kjent med sin stil og sitt utrykk. StreetCrew skal også jobbe frem ulike koreografier for å kunne opptre på små og store arenaer i Nittedal. Det sosiale vektlegges høyt samt det faglige utbyttet ved å samle ulike aldre, kjønn og nivå som beriker hverandre som gruppe, slik det tradisjonelt gjøres i streetdans-miljøet.

Kriterier for å kunne melde seg på StreetCrew:

  • Må gå en street klasse i riktig alder og nivå
  • Må gå en annen valgfri stil fra ønske i riktig nivå; klassisk ballett, samtidsdans, jazz, musikal, urbane stiler

Elever i rett alder kan delta på både StreetCrew og Barnekompaniet. Det er dessverre ikke mulighet til å kombinere Juniorkompaniet eller DvDk med StreetCrew, av praktiske årsaker.

Dersom du går både StreetCrew og barnekompaniet må du gå følgende kurs:

  • Ett street kurs, StreetCrew, barnekompaniet og 5-7 klasse jazz nivå 2. I tillegg anbefaler vi også en annen stil.

Eventer StreetCrew ønsker å delta på:

StreetCrew er et showbasert crew som kommer til å være med på små og store oppdrag som for eksempel:
UKM
Opptre på 3v3 cup/innebandy/sportsarrangementer
Opptre på næringslivarrangemener
Opptre med “site spesific” der det passer, som f.eks togstasjon på Dansens Dag o.l

I tillegg er dette eksempler på eventer StreetCrew kan delta på:

  • Soul Session Oslo Extended
  • Battle of the South
  • Measure your crew
  • Urban Moves

Kortkurs

Kurs av kortere varighet, som feks
– Streetdance nybegynner for voksne
– Grunntrening: styrke
– Grunntrening: bevegelighet
– “Stor og liten” Dans for 2-3åringer med voksen

Følg med på nettside og Facebook for informasjon om når kortkurs settes opp!


Foto: Lars Friestad og Ahne Hovdhaugen

3 thoughts on “Veiledning til påmelding

  1. Tilbaketråkk: Påmelding
  2. Tilbaketråkk: Timeplan våren 2019

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.