Kursforklaringer

Dans for barn fra 4 år og opp til 3 klasse

Scenisk dans for barn bygger på sjangrene klassisk ballett, jazz og moderne dans. Gjennom danselek og danseøvelser skal elevene øve opp kroppsbevissthet, koordinasjon, kreativitet, musikalitet og grunnleggende danseteknikk. Dansetimene består av ulike grunnøvelser og begynnende danseteknikktrening, men noe av det viktigste er danseglede, utfoldelse, trivsel og mestring. I scenisk dans for barn arbeides det også med å oppøve konsentrasjon, disiplin og forståelse for faget.
Fra 1 klasse tilbyr vi klassisk ballett og jazz/hip hop på våre SFO-kurs.


Jazzdans
“Jazzdance is hot, cool, sassy, smooth, sharp, high, low, big, delicate.”

Jana E. Frances-Fisher

Jazzdans er en danseform som har utviklet seg i takt med jazz- og populærmusikkens utvikling på 1900- og 2000- tallet. Den har vært tett knyttet til show- og underholdningsindustrien og tatt opp i seg ulike musikalske trender som jazz, rock, pop, disco, bollywood, hip hop og tekno, og har ulike dansestiler knyttet til de ulike musikkstilene.

Jazzdans er en mangfoldig og dynamisk dansesjanger med ulike stiler fra den mer tradisjonelle swingdansen, via musikaler og showdans til lyrisk jazz, samtidsjazz og hip hop.

En Jazzdanstime kan grovt deles i to hoveddeler. Første halvdel av timen vies til ulike øvelser som opparbeider kroppsbevissthet, koordinasjon, grunnteknikk, styrke og bevegelighet. Her er det trening og bevisstgjøring av tekniske – og fysiske ferdigheter som fokuseres. Andre del av timen inneholder mer sammensatte øvelser og trinnelementer der koordinasjon, dynamikk, bevegelseskvalitet, flyt, personlig uttrykk og stilforståelse er i fokus. Det brukes variert musikk som spenner fra jazz, musikal, pop, disco, electronica og hip hop.

Normalt varer et kurs på hvert nivå minimum 4 semester. Danseverket har utviklet en intern progresjonsplan for utvikling av grunnleggende danseteknikk og bevegelseselementer i jazzdans tilpasset alder og nivå.


Klassisk ballett
“Den klassiske balletten ble født i Nord-Italia, levde ungdomstiden sin i Frankrike og ble voksen i Russland”(Jonassen, 1999).

En klassisk ballettime kan grovt deles i to hoveddeler og inneholder en del faste elementer som teknikktrening, spesifikk trening, koordinasjon og formidling/utøvelse av koreografi. Første halvdel av timen vies til ulike øvelser som opparbeider kroppsbevissthet, grunnteknikk, styrke og bevegelighet, og foregår gjerne ved barren. På lavere nivå jobber elevene med å aktivisere aktuelle muskler og grunnleggende bevegelsesbaner, slik at det på et høyere nivå er automatisert og elevene kan jobbe med avanserte trinn. Andre del av timen inneholder mer sammensatte øvelser og trinnelementer der koordinasjon, dynamikk, bevegelseskvalitet, flyt, personlig uttrykk og stilforståelse er i fokus. Det brukes variert klassisk musikk.

Normalt varer et kurs på hvert nivå minimum 4 semester. Danseverket har utviklet en intern progresjonsplan for utvikling av grunnleggende danseteknikk og bevegelseselementer i klassisk ballett tilpasset alder og nivå.


Moderne dans/samtidsdans

Moderne er en nyere dansesjanger som kom tidlig på 1900-tallet sammen med modernismen og postmodernismen. Det finner ulike retninger, teknikker og ulik scenisk uttrykk. Det som karakteriserer moderne/samtidsdans er dens evne til å benytte avspenning og tyngdekraft, altså selve kontakten med underlaget samt å finne individuell utfoldelse og bevegelsesmønstre. Den tar utgangspunkt i kroppens naturlige bevegelser og fokuserer på pust og uttrykk i dansen. Danseverket har som mål å utvikle disse elementene.

Klassen inneholder øvelser i senter, gulvarbeid, over gulvet og partnerarbeid. Selvstendig arbeid i form av improvisasjon og komposisjon tillegges særlig vekt.

Normalt varer et kurs på hvert nivå minimum 4 semester. Danseverket har utviklet en intern progresjonsplan for utvikling av grunnleggende danseteknikk og bevegelseselementer i moderne/ samtidsdans tilpasset alder og nivå
Se mer informasjon om undervisning, læringsformer og vurdering i våre fagplaner


Hiphop

Hiphop er navnet på en kultur som oppstod på 1970-80 tallet i Bronx, New York. Hiphop-kulturen ble for alvor kjent i Norge i 1984, da filmen “Beat Street” ble vist på norske kinoer. Her fikk man presentert hiphop-kulturens fire elementer gjennom en historie med ungdommer som uttrykte seg med DJ-ing, grafitti, breaking og rapping. Dansestilen hiphop oppstod først etter dansestilene breaking, popping og locking. Ungdommer i Bronx begynte å danse “bouncy” til rytmen i hiphop-musikk og samtidig blandet de inn sosiale dansetrinn, med breaking, popping og locking. Dermed oppstod denne blandings-dansestilen, og fordi man danset til hiphop-musikk ble dansen kalt “hiphop”.

Hiphop-dansen i dag
Bounce er basen i hiphop-dans, og de sosiale dansetrinne som oppstod på 80-tallet i USA regnes som grunntinn i denne stilen. Deretter finnes det konkrete elementer fra popping, locking og break som også bruks i dansestilen. Det å uttrykke seg på sin egen måte og finne sin egen stil er en stor del av kulturen, og slik er det også i hiphop-dansen.

På en dansetime i hiphop vil du lære å “bounce” og “groove” til hiphop-musikk, finne din egen individuelle følelse, samt lære å uttrykke den gjennom dansens grunntrinn og øvrige elementer. Det er vanligvis en dansekombinasjon på slutten av timen som sammenfatter dansetimens tema.

Alle som danser hiphop bør bruke innesko med lys såle. Deretter bør de ha lite eller ingen mønster som begrense at man «sitter fast” ved twister og rotasjon. På hiphop danseklassen jobbes det ofte med bounce, forflytting og småhopp som gjør at det er en fordel å bruke sko. Dessuten gir skoene en god støtdemping for føtter og knær.


Hip hop-gutta

På kurset lærer gutta dansestilen hiphop med innslag av floorwork og break. Videre inneholder kurset koreografier, trinn, triks, styrke og bevegelighet som gutta kan ha det gøy med. I tillegg er det fokus på kreative oppgaver.


 

Les om våre fordypningsprogram/kompanier her

Veiledning til påmelding finner du her

Påmeldingsportal finner du her

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.